ΤΟΠΙΚΑ

Το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

το-νέο-σύστημα-ελεγχόμενης-στάθμευση-861961

Συνολικά 1.147 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Κωνσταντά, 54ου Συντάγματος, 28ης Οκτωβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Ιάσονος αλλά και για την κεντρική εμπορική αγορά της Ν. Ιωνίας, προβλέπει το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), που πρόκειται να εφαρμοστεί στον Δήμο Βόλου.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής της σύμβασης «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης» από την εταιρεία Γκλόμπιλεντ, η οποία υπέγραψε σύμβαση τον περασμένο Αύγουστο.

Η περιοχή εφαρμογής του νέου ΣΕΣ περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Κωνσταντά, 54ου Συντάγματος, 28ης Οκτωβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Ιάσονος και για την περιοχή της Νέας Ιωνίας, την κεντρική εμπορική περιοχή, δηλαδή τους οδικούς άξονες Λ. Ειρήνης, Μαιάνδρου, Εθνικών Αγώνων, Δημοκρατίας.

Στη μελέτη εντάχθηκαν επιπλέον οι εξής:

 • Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιάσονος, Ηπείρου, Αργοναυτών, Μπόρελ.
 • Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Πολυμέρη, Περραιβού, Τσοπότου, Φιλ. Ιωάννου, Δημητριάδος, Φιλελλήνων.
 • Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Μαγνητών, Κοραή, Κωνσταντά, Φιλελλήνων.
 • Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, Άνθιμου Γαζή, Βασσάνη, 28ης Οκτωβρίου, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ.
 • Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 2ας Νοεμβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Θουκυδίδου, 2ας Νοεμβρίου.

Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν μικτές χρήσεις (υπηρεσίες, εμπόριο, κατοικία, ψυχαγωγία). Εντός των παραπάνω περιοχών χωροθετούνται:

 • Θέσεις ΣΕΣ επί πληρωμή,
 • Θέσεις αποκλειστικά για μόνιμους κάτοικους,
 • Ειδικές θέσεις, όπως ΑμεΑ, πιάτσες ΤΑΧΙ, σχολικές, θέσεις ΜΟΤΟ και λοιπές θέσεις. Χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν για τις ειδικές θέσεις και τις θέσεις κατοίκων.

Συνοπτικά, οι 1.008 θέσεις στάθμευσης επιμερίζονται σε τρεις κατηγορίες διαχείρισης:

 • Θα τοποθετηθούν 652 αισθητήρες στάθμευσης σε θέσεις επισκεπτών με διαχείριση, προβολή και πληρωμή της στάθμευσης μέσω της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης και της εφαρμογής επισκεπτών/ δημοτών. Επιπρόσθετα θα παρέχεται δυνατότητα πληρωμής μέσω τερματικών POS συμβεβλημένων πωλητών σε φυσικά σημεία π.χ. περίπτερα κ.α.
 • Θα εγκατασταθεί αυτόνομο σύστημα στάθμευσης για δύο υπαίθρια κλειστά parking συνολικής χωρητικότητας 117 θέσεων, όπου η πληρωμή γίνεται επί τόπου μέσω δύο αυτόματων ταμείων, ένα σε κάθε κλειστό χώρο στάθμευσης. Τα στοιχεία διαθεσιμότητας και πληρωμής της ελεγχόμενης στάθμευσης θα ενσωματωθούν εντός της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης στάθμευσης.
 • Θα οριοθετηθούν 239 θέσεις χωρίς την εγκατάσταση αισθητήρα καταληψιμότητας. Η διαχείριση, προβολή και πληρωμή της στάθμευσης θα πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης στάθμευσης και της εφαρμογής επισκεπτών/δημοτών. Επιπρόσθετα θα παρέχεται δυνατότητα πληρωμής μέσω τερματικών POS συμβεβλημένων τριτοπωλητών σε φυσικά σημεία π.χ. περίπτερα κ.α.

Πλατφόρμα για τη διαχείριση των θέσεων

Η διαβίβαση της πληροφορίας από τους αισθητήρες προς το λογισμικό διαχείρισης θα γίνεται μέσω ενός δικτύου LoraWAN που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου και θα αποτελείται από μία σειρά διαδικτυακών συσκευών (LoRaWAN Gateways). Η διαχείριση των θέσεων στάθμευσης της πόλης θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα – λογισμικό διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου, η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο διαχείρισης για τον πλήρη έλεγχο της υποδομής ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτή θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται, θα οπτικοποιεί και θα διαμοιράζει, σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τους αισθητήρες στάθμευσης, το αυτόνομο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης των δύο κλειστών χώρων στάθμευσης και την άνευ αισθητήρων παρόδια στάθμευσης μειωμένης χρέωσης.

Μέσω του λογισμικού θα γίνεται η χρέωση χρόνου στάθμευσης και η πληρωμή, η διαχείριση, προβολή και στατιστική ανάλυση του ΣΕΣ αλλά και η αστυνόμευση του ΣΕΣ.

Το σύστημα, ειδικά για τις θέσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα ανίχνευσης καταληψιμότητας, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταγράφει με ακρίβεια τη στιγμή κατά την οποία το όχημα καταλαμβάνει αρχικά την θέση στάθμευσης. Όταν η περίοδος δωρεάν στάθμευσης λήξει χωρίς να έχει γίνει πληρωμή, το σύστημα θα πρέπει να αναφέρει το όχημα ως παραβάτη.

Τέλος, το σύστημα θα γνωρίζει την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και ποιες θέσεις είναι πληρωμένες, είτε από τερματικά POS είτε μέσω εφαρμογής έξυπνου κινητού τηλεφώνου και θα πληροφορεί είτε τους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις, είτε τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, για οχήματα που πιθανώς έχουν υπερβεί τον επιτρεπτό χρόνο ή δεν έχουν πληρώσει το τέλος.

Ενα ευρώ ανά ώρα και έως τρεις ώρες

Τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση, θα διατίθενται για αστικές αναπλάσεις (διαμόρφωση πεζοδρόμων, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, κλπ.) και γενικότερα σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, ανταποδοτικά προς τον πολίτη.

Σε ότι αφορά το αντίτιμο της στάθμευσης, αυτό ανέρχεται στο ένα ευρώ ανά ώρα και έως τρεις ώρες.

Πρόκειται για ενιαία τιμολόγηση για όλες τις θέσεις επισκεπτών. συμφωνείται η παρακάτω ενιαία τιμολόγηση για όλες τις θέσεις επισκεπτών. Η ανανέωση του 3ωρου χρόνου στάθμευσης σε ίδια θέση δεν επιτρέπεται.

Επίσης, οι κάτοικοι θα καταβάλουν ένα ετήσιο τέλος για το κόστος έκδοσης της κάρτας μονίμου κατοίκου και για την ανάληψη ενός μικρού μέρους του κόστους συντήρησης και αστυνόμευσης των θέσεων τους.

Ισχύς ΣΕΣ και τρόπος πληρωμής

Για το Δήμο Βόλου προτείνονται δύο συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, χωρίς να αποκλείει το ένα την χρήση του άλλου, προσφέροντας στο χρήστη εναλλακτικές επιλογές τρόπου πληρωμής. Είναι μία πρακτική που ακολουθείται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπου χρησιμοποιούνται άυλες συναλλαγές POS σε συνδυασμό με πληρωμή μέσω smartphone.

Επίσης προβλέπεται λειτουργία του Σ.Ε.Σ. συνεχόμενα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Δωρεάν στάθμευσης προβλέπεται για τις Αργίες.

Για τους μόνιμους κατοίκους

Για την στάθμευση των κατοίκων, θα εφαρμοστούν 3 ζώνες στάθμευσης κατοίκων, με συνολικά 1.401 θέσεις στάθμευσης. Συγκεκριμένα:

 • ΖΩΝΗ Α η οποία περικλείεται από τις οδούς: Παπαδιαμάντη – Θουκυδίδου – 2ας Νοεμβρίου – Βασσάνη – Ανθ. Γαζή – 54ου Συντάγματος – Κωνσταντά – Κοραή – Μαγνητών – Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) – Αργοναυτών – Λ. Λαμπράκη – Παπαδιαμάντη.
 • ΖΩΝΗ Β η οποία περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) – Μαγνητών – Φιλελλήνων – 28ης Οκτωβρίου – Κουμουνδούρου – Τάκη Οικονομάκη – Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού).
 • ΖΩΝΗ Γ η οποία περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) – Τάκη Οικονομάκη – Κουμουνδούρου – 28ης Οκτωβρίου – Φιλελλήνων – Πολυμέρη – Περραιβού – Ι. Φιλίππου – Δημητριάδος – Ιάσωνος – Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού).

Οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος, θα εφοδιασθούν με ειδικό σήμα και θα αποκτούν το δικαίωμα να σταθμεύουν δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό.

Αστυνόμευση

Κύρια προϋπόθεση επιτυχίας του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι η συστηματική αστυνόμευση, αναφέρεται στη μελέτη.

Όπως προβλέπεται, οι δημοτικοί αστυνόμοι θα οργανωθούν σε ειδική ομάδα, θα εκπαιδευτούν και θα ετοιμαστεί πλήρες πρόγραμμα αστυνόμευσης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Ο έλεγχος θα αφορά στα οχήματα που έχουν σταθμεύσει παράνομα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης αλλά και σε όλα τα παράνομα κατά ΚΟΚ σταθμευμένα οχήματα.

Ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών συνήθως υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες παραδοχές:

 • Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 100 θέσεων επισκεπτών.
 • Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 300 θέσεων κατοίκων.
 • Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 200 παράνομων σταθμεύσεων.

Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται ανιχνευτές κατάληψης στις θέσεις στάθμευσης σε συνδυασμό με την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου διαχείρισης ως προς τη συμμόρφωση στους κανόνες του κάθε σταθμευμένου οχήματος, η απαιτούμενη δύναμη μειώνεται σε έναν αστυνομικό για έλεγχο 200 θέσεων επισκεπτών.

Σύμφωνα με την διακήρυξη, ο Δημοτικός Αστυνόμος του Δήμου Βόλου κατά μέσο όρο βεβαιώνει περισσότερες από 600 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και Σ.Ε.Σ. μηνιαίως.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου