ΤΟΠΙΚΑ

Η ΑΑΔΕ θα επιστρέψει τα ποσά των προστίμων ~ Εκπρόθεσμες καταστάσεις τιμολογίων

η-ααδε-θα-επιστρέψει-τα-ποσά-των-προστί-463690

Αναγνωρίστηκε η αδικία σε βάρος πολλών επαγγελματιών στον Βόλο

Τέλος στη φορολογική αδικία, που διαπιστώθηκε πέρυσι σε βάρος των επαγγελματιών, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η Αρχή θα επιστρέψει τα ποσά, που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι για εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μαγνησίας, Δημήτρης Παππάς, τονίζει ότι πέρυσι είχε δοθεί άτυπη παράταση για τις εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων του 2014. Εντούτοις, όπως εξηγεί, η παράταση δεν νομοθετήθηκε, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα.

«Το 2014 ήταν παραγραφόμενη χρονιά. Χρεώθηκαν πρόστιμα και μάλιστα διπλά και τριπλά, καθώς η ερμηνεία γινόταν κατά το δοκούν και υπήρχαν περιπτώσεις που για μία εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλονταν περισσότερα πρόστιμα ανάλογα με την πληθώρα των αποκλίσεων», σημείωσε.

Προέκυψαν διαμαρτυρίες τόσο από τους φορολογούμενους, όσο και από τους λογιστές. «Ηταν μία από τις στρεβλώσεις του νόμου που είχαν παρατηρηθεί. Τα πρόστιμα δεν ήταν μεγάλα, όμως ακουμπούσαν πολύ κόσμο και δεν είχαν λογική», σημειώνει.

Τώρα με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η απόφαση του 2014 και ορίζεται ότι πολλαπλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά για εκπρόθεσμες αρχικές η τροποποιητικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων που αφορούν στο ίδιο ημερολογιακό έτος σβήνουν οριστικά και επιστρέφονται τα ποσά στους φορολογούμενους.

Ειδικότερα η απόφαση σχετικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών ορίζει τα εξής:

  1. Για τα ημερολογιακά έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.
  2. Για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών καταστάσεων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών καταστάσεων, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές
  3. Πράξεις επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1-1-2020 και έως τη δημοσίευση της παρούσας και αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. 4 ακυρώνονται οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της εν λόγω Δ.Ο.Υ., από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας υποδοχής, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 63Β του ν. 4174/2013. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 4174/2013 και 83 του ν.δ. 356/1974».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου