ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 18/1/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-18-1-16-145393

Απόσπασμα της υπ΄αριθμόν 2.656/23-12-2015 περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας

Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 172,

Κάνω γνωστό ότι

Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στη Σκόπελο Μαγνησίας και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Σοφίας Τσούτσουρη, κατοίκου Σκοπέλου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ΄ αριθμόν 816/16-10-2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου Αργυρούλας Δημ. Αστρά, ιδιοκτησίας των οφειλετών: 1) Μαρίας Βαφίνη του Δημητρίου και της Μάχης, χήρας Δημητρίου Νάστα, με ΑΦΜ 044322754 και 2) Ιωάννη Νάστα του Δημητρίου και της Μαρίας, με ΑΦΜ 107919641, κατοίκων Σκοπέλου Μαγνησίας, μ΄ επίσπευση του δανειστή Ιωάννη Φραντζέσκου του Γεωργίου, κατοίκου Σκοπέλου.

Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Τα 34/64 εξ΄ αδιαιρέτου δύο (2) αυτοτελών, διακεκριμένων και ανεξάρτητων ιδιοκτησιών, που βρίσκονται στη θέση «ΓΕΦΥΡΙ» του Δήμου Σκοπέλου και εντός αδιαιρέτου οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 4.440,30 τετραγωνικών μέτρων, τμήμα του οποίου, εμβαδού 1.035,25 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Σκοπέλου και το υπόλοιπο εκτός ορίων οικισμού και συνορεύει Δυτικά με δημοτικό δρόμο, Νότια με ιδιοκτησία ήδη κληρονόμων Μιχαήλ Τσουκαλά και με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Μαλαμάκη, Ανατολικά με ιδιοκτησία Δημητρίου Παχή, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίας Βλαχάκη και Βόρεια με ιδιοκτησία Αθανασίου Καθηνιώτου και ιδιοκτησία πρώην Σοφίας Νάστα και ήδη Ιωάννου και Παρασκευής Νάστα, ήτοι: Α) Μια διηρημένη ιδιοκτησία, περιλαμβάνουσα το αποκλειστικό δικαίωμα ανέγερσης χωριστής και ανεξαρτήτου οικοδομής, καθώς και την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου τμήματος οικοπέδου, εντός του οποίου έχει ανεγερθεί ισόγειο κατάστημα, εμβαδού του συγκεκριμένου αυτού τμήματος 1.957,45 τετραγωνικών μέτρων, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο όλο αδιαίρετο οικόπεδο 441/1000 και συνορευομένης γύρωθεν Δυτικά με την παρακάτω περιγραφόμενη ετέρα διηρημένη ιδιοκτησία του ιδίου οικοπέδου, Νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων Παναγιώτου Γιακείμ και με ετέρα διηρημένη ιδιοκτησία του ίδιου οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου Μαμαλάκη, Ανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίας Βλαχάκη και Βόρεια με Αθανασίου Καθηνιώτη και Ιωάννου και Παρασκευής Νάστα. Εντός του ως άνω οικοπέδου υπάρχει ημιτελές κτίσμα, εμβαδού 120,00 τετρ. μέτρων περίπου, τσιμεντολιθόκτιστο, κεραμοσκεπές, έχει δύο εισόδους και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και τον προθάλαμο εισόδου, σήμερα δε χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Στο ανωτέρω ακίνητο είναι γραμμένες τέσσερις (4) προσημειώσεις υποθηκών. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού αυτού ορίζεται το ποσό των 18.410,62 ευρώ. Β) Έτερη διηρημένη ιδιοκτησία, περιλαμβάνουσα την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή μιας διωρόφου οικοδομής, η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 88,65 τετραγωνικών μέτρων και από Α΄ όροφο – κατοικία, εμβαδού 80,55 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου τμήματος οικοπέδου, εμβαδού 1.035,25, με ποσοστό εξ΄ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο όλο οικόπεδο διακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (233/1000) και συνορευομένης γύρωθεν Δυτικά με αμαξιτό δημοτικό δρόμο, Νότια με ιδιοκτησία ήδη κληρονόμων Μιχαήλ Τσουκαλά, Ανατολικά με την προπεριγραφόμενη διηρημένη ιδιοκτησία του ιδίου οικοπέδου και Βόρεια με ιδιοκτησία Ιωάννου και Παρασκευής Νάστα. Η διώροφη οικοδομή που υπάρχει εντός του ως άνω οικοπέδου, αποτελείται: α) Από ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 88,65 τετραγωνικών μέτρων, ενώ κατά μήκος όλου του καταστήματος και προς τον αύλειο χώρο υπάρχει επέκταση κεραμοσκεπής, εμβαδού 90,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου, η οποία περικλείεται από ξύλινα κουφώματα με τζαμαρίες και β) Από πρώτο (Α΄) όροφο – κατοικία, εμβαδού 80,55 τετραγωνικών μέτρων, που αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι – κουζίνα, μπάνιο, διάδρομο και δύο εξώστες και η σκεπή της είναι από πλάκα μπετόν. Στο ανωτέρω ακίνητο είναι γραμμένες έξι (6) προσημειώσεις υποθηκών. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού αυτού ορίζεται το ποσό των 115.919,52 ευρώ.

Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν στον αναφερόμενο στην αρχή του παρόντος τόπο και χρόνο. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 16-1-2016.

Ο Δικαστικός Επιμελητής

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου