ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 14/11

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-14-11-235887

Με την με αριθμό 8105β’/2-11-2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείου Βόλου Νεκτάριου Σκούρτη, κάτοικου Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Χριστίνα Πατσαούρα για την Άννα Τιούρινα (το γένος Γιούρι και Τατιάνας Τιούριν), πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Οικονόμου αριθμός 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από την απευθυνόμενη κλήση, με ημερομηνία 1/10/2015, κατόπιν έγγραφης εντολής του Δικηγόρου Βόλου Νικολάου Δεληγιαννίδη, πληρεξούσιου του Βασιλείου Αγγελόπουλου του Αθανασίου, κάτοικου Βόλου, οδός Οικονόμου αριθμός 56, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η άνω κλήση δια τους εν τω ιστορικώ λόγους της (να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ εμού του Βασιλείου Αγγελόπουλου του Αθανασίου και της εναγομένης Άννας Τιούρινα (το γένος Γιούρι και Τατιάνας Τιούριν), από 6/10/2008 υφιστάμενος πολιτικός γάμος μας που τελέστηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ΄αρ. 83/6-10-2008 πράξης του αντιδημάρχου Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης και να καταδικαστεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη) που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών, με αριθμό κατάθεσης 171/2-10-2015 κατ΄αυτής και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της, η 16/2/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9π.μ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του για πολιτικές δίκες και με αυξ. αριθμό πινακίου 1. Με την από 12/10/2015 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η καθ΄ης καλείται να παραστεί κατά την εκδίκασή της , κατά τη νέα ορισθείσα δικάσιμο της 16ης Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9π.μ., στο ακροατήριο για πολιτικές δίκες του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με αριθμό πινακίου 1, μετά την υπ΄αριθμόν 171/2-10-2015 (αριθμός κατάθεσης) κλήση επαναφοράς της συζήτησης της αγωγής ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου

Ο Δικ. Επιμελητής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου