ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 11/7/15

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-11-7-15-429695

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Ευστάθιος Γ. Κωτσόβολος, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 172.

Γνωστοποιώ ότι: Στις 29-07-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 – 17.00’ ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αλμυρού κ. Ελένης Κακασή- Κουμασοπούλου ή του νομίμου αναπληρωτή της και στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού , εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία των οφειλετών 1) Δημητρίου Κέκια του Ιωάννη, και 2) Αλίκης συζ. Δημητρίου Κέκια, κατοίκων Βόλου, οδός Ζάχου αρ. 96Α , επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αρ 4) και εκπροσωπείται νόμιμα. ως ειδική διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα., ήτοι : αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.762,00 τ.μ., με την υπάρχουσα μέσα σ’ αυτό διώροφη με υπόγειο κατοικία συνολικού εμβαδού 222,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Στούπι», της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας και ήδη Δ.Δ. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, του Ειρηνοδικείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αλμυρού, με αριθμό ΚΑΕΚ 350571910008/0/0 , επί της παλαιάς επαρχιακής οδού Βόλου – νέας Αγχιάλου και στην περιφέρεια του κτηματολογικού γραφείου Αλμυρού, φαίνεται δε με τα γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α. στο επισυναπτόμενο στο υπ’ αρ. 7042/1983 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Καλομέρα από Σεπτέμβριο 1983 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννου Δουμπιώτη και συνορεύει Βόρεια. με ιδιοκτησία αδελφών Λασκαράκη, Νότια με ιδιοκτησία Βασιλείου Κυριαζή, Ανατολικά . με παραθαλάσσιο αγροτικό δρόμο και δυτικά με την παλαιά επαρχιακή οδό Βόλου – Ν. Αγχιάλου.

Μέσα στο ως άνω ακίνητο υπάρχει διόροφη οικοδομή με ημιυπόγειο με τα παραρτήματα και παρακολουθήματά της , συνολικού εμβαδού 220 τ.μ. σύμφωνα με την με αριθμό 1549/1983 Αδεια Οικοδομής της Νομαρχίας, με καλυπτόμενη επιφάνια στο οικόπεδο 81,27 τ.μ. Είναι κεραμοσκεπής πλήρως αποπερατωμένη φέρει πόρτες, παράθυρα.

Το αγροτεμάχιο είναι πλήρως περιμαντρωμένο με τοιχίο μ’ επένδυση από πέτρα. Εχει είσοδο από την δυτική πλευρά που συνορεύει με την παλαιά επαρχιακή οδό Βόλου- Ν. Αγχιάλου και από την ανατολικά πλευρά που συνορεύει με τον αγροτικό δρόμο στην οποία ανέρχεται κανείς με κλίμακα. Στην ίδια πλευρά σ’ επαφή με τον αγροτικό δρόμο υπάρχει κλειστή θέση στάθμευσης. Τιμή πρώτης προσφοράς διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) ΕΥΡΩ, τιμή μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43α). Στο ως άνω ακίνητο υπάρχουν (2) δύο προσημειώσεις υποθηκών . Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να γίνουν αγοραστές όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τις αλλαγές που επέφερε σ’ αυτές η ισχύ του ν.3714/2008 (Φ.Ε.Κ. 231α

Βόλος 10-07-2015

Ο Δικαστικός Επιμελητής

Ευστάθιος Γ. Κωτσόβολος

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου