ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 30/07/15

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-30-07-15-397355

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης.

Ο Δικ.Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Νεκτάριος Σκούρτης , κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126. Κάνω γνωστό ότι στις 16/9/2015, ημέρα Τετάρτη και από τις 4:00 μ.μ. ως τις 5:00 μ.μ., στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού και ενώπιον της συμβολαιογράφου Αλμυρού Αγγελικής Νικολάου Μιντζέλα, συζ. Παύλου Καλλέ, κατοικοεδρεύουσας στον Αλμυρό Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή της θα εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, σύμφωνα με την με αριθμό 396/20- 5-2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βόλου Αθανασίου1 Στ. Μπαλλούς, η ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας της οφειλέτριας Μαρίας Δημάκου του Κωνσταντίνου και της Ασημώς, κάτοικου Βόλου, οδός Βλαχάβα αριθμός 130 ή Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας, που εδρεύει στα Τρίκαλα, οδός Μιαούλη αριθμός 3, με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης, της οποίας η περιγραφή, σύμφωνα με την προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση έχει ως εξής : 1) Το (1/3) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως (503,28τ.μ.) μαζί με την ισόγεια αποθήκη η οποία είναι κτισμένη στο οικόπεδο αυτό και έχει εμβαδό (80τ.μ.). Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλεως Αλμυρού Μαγνησίας, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία Ευαγγελίστρια και επί της δημοτικής οδού Γ. Μπαλτατζή, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε στις11/7/1990 ο Τεχνολόγος Πολιτικός

Μηχανικός Κωνσταντίνος Μαμούρας, με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α. και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες Ανατολικά επί πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων (22,90μ.) με ιδιοκτησία Γεράσιμου Σολδάτου, Δυτικά επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων (12,00μ.) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ντοκαλιά, Βόρεια επί πλευράς Α- Β μήκους μέτρων (29,00μ.) με δημοτική οδό Γ. Μπαλτατζή και Νοτιοδυτικά επί πλευράς τεθλασμένης Γ-Δ-Ε-Ζ μήκους μέτρων (24,40μ.) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ντοκαλιά, συν μέτρων (0,20) με ιδιοκτησία Γεράσιμου Σολδάτου, συν μέτρων (5,15μ.) με ιδιοκτησία Γεράσιμου Σολδάτου. Η αποθήκη είναι κτισμένη από τσιμεντόλιθους, χωρίς να είναι σοβατισμένη, δεν φέρει πόρτες, ούτε παράθυρα, επίσης στο ως άνω οικόπεδο υπάρχει αποθήκη από λαμαρίνες. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα με το υπ’ αριθμόν 6704/16-7-1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αλμυρού. Κωνσταντίνου Γεωργίου, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού στο τόμο 73 και αριθμό 3. Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την με αριθμό 556/8-7-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των ευρώ (113.333,33). 2) Τα (28,56/100) ποσοστά ενός οικοπέδου στο οποίο έχει συσταθεί κάθετη διαιρεμένη ιδιοκτησία του Ν.Δ. 1024/1971 συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου αυτού (930,40τ.μ.). Περιγραφή ενιαίου οικοπέδου: Οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (930,40τ.μ.) που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Αλμυρού Μαγνησίας, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, στη συνοικία Ευαγγελισμός και επί της δημοτικής οδού Ευαγγελίστριας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Κορωναίος, με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α. και συνορεύει με ιδιοκτησίες: Ανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Α-Ι-Θ-Η μήκους μέτρων (29,50μ.) συν μέτρων (2,20μ.) συν μέτρων (35,10μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κωνσταντίνου Κρανά, Δυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Γ-Β μήκους μέτρων (16,90μ.) συν μέτρων (16,70μ.) με ιδιοκτησία Αθανασίου Δημάκου και επί πλευράς Ζ-Ε μήκους μέτρων (30,50μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Δημάκου, Βόρεια επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων (20,60μ.) με τη δημοτική οδό Ευαγγελίστριας και Νότια επί πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων (3,70μ.) με τη δημοτική οδό Γ. Μπαλτατζή και επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων (20,00μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Δημάκου. Περιγραφή του κατασχεμένου ακινήτου : Το με αριθμό ένα Βήτα (1β) το οποίο έχει εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών (265,72τ.μ.) δηλαδή ποσοστό στο όλο οικόπεδο (28,56/100) εξ αδιαιρέτου επί του συνολικού οικοπέδου (930,40τ.μ.) και περικλείεται από τις πλευρές με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ο-Ξ-Ρ-Γ και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες : Ανατολικά επί πλευράς Ξ-Ρ μήκους μέτρων (14,20μ.) με το με στοιχεία (2) τμήμα του όλου οικοπέδου και επί της πλευράς Ε-0 μήκους μέτρων (4,70μ.) με το με στοιχεία (3β) τμήμα του όλου οικοπέδου, Δυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων (16,90μ.) με ιδιοκτησία Αθανασίου Δημάκου, Βόρεια επί πλευράς Ρ-Γ μήκους μέτρων (13,1 Ομ.) με το με στοιχεία (Ια) τμήμα του όλου οικοπέδου και επί πλευράς Ξ-0 μήκους μέτρων (7,60μ.) με το με αριθμό (2) τμήμα του όλου οικοπέδου και Νότια επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων (20,00μ.) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Δημάκου. Μέσα στο ως άνω οικόπεδο υπάρχει οικοδομή που είναι ημιτελής, που αποτελείται από το υπόγειο και το ισόγειο, το υπόγειο είναι κτισμένο από τσιμεντόλιθους, χωρίς να είναι σοβατισμένο, τα δε παράθυρα είναι από σκελετό από σίδερο και η πόρτα του υπογείου είναι από σίδερο, το δε ισόγειο υπάρχει μόνο ο σκελετός (κολώνες). Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα με το υπ’αριθμόν 8845/20-10-1995 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αλμυρού Κωνσταντίνου Γεωργίου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού στο τόμο 87 και αριθμό 235. Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την με αριθμό 556/8-7-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των ευρώ (86.666,60). Το προπεριγραφόμενο 1° ακίνητο το βαρύνουν πέντε προσημειώσεις υποθήκης εκ των οποίων η μία ετράπη μερικώς σε υποθήκη και το 2° ακίνητο το βαρύνουν πέντε ποσημειώσεις υποθήκης εκ των οποίων η μία ετράπη μερικώς σε υποθήκη πάνω στην οποία υπάρχει σχετική αγωγή διάρρηξης ως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Ο πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών και με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμό 2684/2015 α ’επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσής μου. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν.

Βόλος 29/7/2015

Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νεκτάριος Μ. Σκούρτης

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου