ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 11/7/15

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-11-7-15-429704

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Παναγιώτης Γ. Κολώνιας, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 172. Γνωστοποιώ ότι:

Στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον της συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου (Ρήγα Φεραίου 119) κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, ως ειδική διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ”, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρο, οδός Στασίνου αρ. 51 Στρόβολος και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκπλειστηριασθεί η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ιωάννη Κηπουρού του Κλεάνθη και της Ευαγγελίας, κατοίκου Βόλου, οδός Κ. Καρτάλη αρ. 220 ήτοι: Το με στοιχεία Δέλτα – έξι (Δ-6) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ) πάνω το ισόγειο ορόφου μιας πολυώροφης οικοδομής η οποία αποτελείται από ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) και τέταρτο (Δ) υπέρ το ισόγειο ορόφους και δώμα, βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, στην περιφέρεια τού ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της διασταυρώσεως των οδών Κ. Καρτάλη, στην οποία φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 220 και Μαγνήτων, είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως, 589,40 τετρ. Μετρων και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Σακελλαρίου, από το οποίο χωρίζεται δια μικρού ύψους τοίχου, ανήκοντος ως μεσότοιχου και στις δύο αυτές ιδιοκτησίες, ΔΥΤΙΚΑ με την οδό Κ. Καρτάλη, ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Μανέτα και Κωνσταντίνου Μαρδέλη και ΝΟΤΙΑ με την οδό Μαγνήτων. Η άνω με τα στοιχεία Δέλτα έξι (Δ-6) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου (Δ) υπέρ του ισογείου ορόφου της προαναφερόμενης οικοδομής, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, χολ, μαγειρείο, λουτροαποχωρητήριο και διάδρομο, με έναν εξώστη προς την οδό Μαγνήτων και έναν άλλο προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της πολυκατοικίας, έχει εμβαδόν 89,75 τετρτ. μέτρα, μικτό εμβαδόν 100,07 τετρ. μέτρα και συνορεύει ΝΟΤΙΑ με την οδό Μαγνήτων, ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και εν μέρει με κλιμακοστάσιο αυτής, ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με το υπό στοιχεία Δέλτα πέντε (Δ-5) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία κληρονόμων Νικολάου Σακελλαρίου.

Τιμή πρώτης προσφοράς για να αρχίσει ο πλειστηριασμός, ορίζεται το ποσό των 75.000,00€

Γίνεται μνεία ότι το ως άνω ακίνητο βαρύνεται με επτά (7) προσημειώσεις υποθήκης, εκ των οποίων η μια τράπηκε σε υποθήκη και 2 μερικώς σε υποθήκη. Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να γίνουν αγοραστές όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ και τις τροποποιήσεις που επέφερε σ’ αυτές η ισχύς του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231Α) καθώς και τους όρους της κατασχετήριας έκθεσης.

Βόλος 10-07-2015

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΛΩΝΙΑΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου