ΤΟΠΙΚΑ

Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τη νέα επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

διατμηματικό-μεταπτυχιακό-πρόγραμμα-94498

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέα επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου