ΤΟΠΙΚΑ

Κόντρα Δήμου Βόλου – ΕΜΔΥΔΑΣ

κόντρα-δήμου-βόλου-εμδυδασ-479607

Απορρίπτει ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης την αξίωση της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Ν.Μαγνησίας, για ανάκληση νόμιμης απόφασής του, με την οποία ανέθεσε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε υπάλληλο του Δήμου, χαρακτηρίζοντας σε απάντησή του μάλιστα ανεπίτρεπτη την παρέμβαση της Ένωσης σε ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και την προτροπή της να προσφύγει ο Δήμος σε ιδιώτες, για να μην «επιβαρύνονται» με ευθύνες τα μέλη της.

Ειδικότερα, απαντώντας σε έγγραφο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Μαγνησίας προς το Δήμο Βόλου, με το οποίο απαιτούσε να μην ισχύσει η απόφαση για τον ορισμό του κ. Ιωάννη Τσιώνα ως τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Βόλου, ο κ. Σκοτινιώτης επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Προφανώς και είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε συνδικαλιστικού οργάνου να προασπίζει τα συμφέροντα των μελών του. Αυτονόητο, όμως, είναι και το δικαίωμα του Δημάρχου να αναθέτει στους υπαλλήλους του Δήμου καθήκοντα τα οποία είναι μέσα στον κύκλο των δυνατοτήτων τους, βάσει των τυπικών προσόντων και της επιμόρφωσής τους.

Δεν μπορούμε, συνεπώς, να δεχθούμε την αξίωση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ανάκληση νόμιμης απόφασής μας, με την οποία αναθέτουμε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε υπάλληλο του Δήμου που έχει τις εκ του νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις. Ούτε μπορούμε να δεχθούμε τον απαράδεκτο ισχυρισμό της ότι «ο κίνδυνος» από τις ευθύνες που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας είναι «δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με το ύψος του μισθού του δημοσίου υπαλλήλου», που σημαίνει, κατά την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., ότι ο Δήμος θα πρέπει να στραφεί σε ιδιώτες.

Παράλληλα ο κ. Σκοτινιώτης επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτως του σε ποια συνδικαλιστική οργάνωση ανήκουν, έχουν την υποχρέωση να ασκούν τα καθήκοντα που νομίμως τους ανατίθενται από τα αρμόδια ιεραρχικά τους όργανα και δεν μπορεί η υποχρέωσή τους αυτή να αίρεται, λόγω της μείωσης των αποδοχών ή της αυστηροποίησης του πειθαρχικού δικαίου. Σημειώνει επίσης ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ανταποκρίνεται με ευθύνη, συνέπεια και φρόνηση στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου