ΛΑΡΙΣΑ

Δέκα θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

δέκα-θέσεις-στην-περιφέρεια-θεσσαλία-3297

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την περαιτέρω εξειδίκευση των εγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, που αφορούν σε μηχανικούς και γεωτεχνικούς σύμφωνα με την αριθ. 214/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε οργανικές μονάδες της περιφέρειας Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κωδικό θέσης, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Λάρισας ανά εγκεκριμένο κωδικό θέσης:

  1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Θ./Τμήμα Κτηνιατρικής Φαρσάλων, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: κωδικός θέσης 1107869592, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας/Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 5419854477, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ

Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 1114510062, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Θ./Τμήμα Αλιείας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 6691717312, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
  2. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας/Τμήμα Εγκαταστάσεων Επικοινωνιών, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 5965945812, κλάδου ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3128587192, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. Διεύθυνση Πολιτικής Γης Π.Θ./Τμήμα Τοπογραφίας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 1133314712, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης-Περιφερειακών Παρατηρητηρίων/Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικό Παρατηρητήριο ΠΕ Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 9610247321, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  4. Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης-Περιφερειακών Παρατηρητηρίων/Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικό Παρατηρητήριο ΠΕ Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3976106124, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  5. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Θ./Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3526120341, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πηγή: Larissanet.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου