ΤΟΠΙΚΑ

«Το σχέδιό μας για τη στήριξη των νέων επενδύσεων»

το-σχέδιό-μας-για-τη-στήριξη-των-νέων-ε-324512

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι η περιοχή υστερεί σοβαρά σε ιδιωτικές επενδύσεις. Η δημόσια πρόσκληση σε υποψήφιους επενδυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με την τόνωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την επέκταση του μοντέλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, αποτελούν σύγχρονες προτάσεις για να έρθουν νέες δουλειές στον τόπο.

Οραματικός, αλλά συνάμα και απόλυτα ρεαλιστικός, στόχος της Παράταξής μας είναι να μετατραπεί ο Βόλος, με τις ενεργητικές και συντονισμένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, σε «Πόλη Ποιότητας» με το μικρότερο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προτείνουμε τα ακόλουθα βήματα για τη στήριξη νέων ιδιωτικών επενδύσεων.

  • Καταγράφουμε στο σύνολο του Δήμου τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, που σκάλωσαν στα γρανάζια γραφειοκρατικών ή άλλων εμποδίων
  • Δημοσιεύουμε ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος σε 7 τομείς (αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας δήμου, μαρίνα τουριστικών σκαφών και άλλες επενδύσεις στο λιμάνι, ενέργεια, τουρισμός, μεταποίηση, συγκοινωνίες) που εκτιμούμε ότι αποτυπώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.
  • Ομαδοποιούμε όλες τις επενδυτικές πρωτοβουλίες ανά παραγωγικό τομέα, προσδιορίζουμε τα μέσα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων και ιεραρχούμε τις επενδύσεις με κριτήριο τη σημασία τους για την τοπική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.
  • Όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που είναι ώριμες προς υλοποίηση εντάσσονται σε ένα ενιαίο Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που περιλαμβάνει ένα Γενικό και ένα Ειδικό Μέρος. Το Γενικό Μέρος ενσωματώνει την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, Το Ειδικό Μέρος περιλαμβάνει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και των επενδυτών για τη στήριξη των επενδύσεων αυτών.
  • Δημιουργούμε Δίκτυο Στήριξης Επενδύσεων, που αναλαμβάνει να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην υλοποίηση των επενδύσεων (διοικητική, επιστημονική, επικοινωνιακή). Το Δίκτυο αυτό δραστηριοποιείται στην προσέλκυση επενδυτών βάσει ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας.
  • Ο Δήμος Βόλου υιοθετεί από κοινού με τους τοπικούς φορείς (Εργατικό Κέντρο, Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών, ΤΕΕ, Ένωση Καταναλωτών) Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο καταρτίζεται από το αντίστοιχο Συμβούλιο Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του τόπου, τη διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη, την προώθηση σχέσης στενής συνεργασίας των κοινωνικών και αναπτυξιακών φορέων με την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, την αξιολόγηση των πολιτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του Νομού, καθώς και την επεξεργασία Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, που θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή και θα θέτει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για την καταπολέμηση της ανεργίας, συσχετίζοντας την με την αύξηση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Του Απόστολου Παπατόλια

Πρώην Νομάρχη,

Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου Βόλου

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου