ΤΟΠΙΚΑ

Επικουρική γιατρός στο Αιματολογικό

επικουρική-γιατρός-στο-αιματολογικό-28267

Ενισχύεται με ιατρικό προσωπικό το Νοσοκομείο Βόλου

Την πρόσληψη της γιατρού Ασπασίας Πλιάτσικα, ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας ως επικουρικού γιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερις μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Η γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και της καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β’.

Παράλληλα με την έγκριση πρόσληψης, το υπουργείο ανακοίνωσε στην 5η ΥΠΕ τη νέα διαδικασία κατάρτισης και τήρησης καταλόγων επικουρικών ιατρών καθώς και την διαδικασία τοποθέτησής τους στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε. (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες υγείας Π.Ε.Δ.Υ.) καθώς πλέον σε κάθε Δ.Υ.Πε. καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπό της.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Νεστ. Αντωνίου, προωθούνται οι διαδικασίες για τη στελέχωση των δομών Δημόσιας Υγείας. «Εχουν ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ οι διορισμοί 345 μόνιμων γιατρών από παλαιότερες προκηρύξεις, τα οριστικά αποτελέσματα προκήρυξης για την πλήρωση 125 θέσεων Π.Ε. και 101 θέσεων Υ.Ε. μόνιμου λοιπού προσωπικού καθώς και τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης για την πλήρωση 690 νέων θέσεων μόνιμου λοιπού προσωπικού Τ.Ε. και Δ.Ε.

Ο κύκλος των 3.500 προσλήψεων μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, κλείνει με την προκήρυξη 2.440 αντίστοιχων θέσεων. Για την 5η ΥΠΕ έχουν εγκριθεί 70 μόνιμοι γιατροί και άλλοι 40 επικουρικοί, ενώ από την προκήρυξη των 585 θέσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού, με βάση τα στοιχεία για τις ανάγκες των νοσοκομείων, μας έχουν εγκριθεί για όλη την υγειονομικής μας περιφέρεια, συνολικά 80 θέσεις».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου