ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ετήσια υποτροφία από τους Ιωνες

ετήσια-υποτροφία-από-τους-ιωνες-855036

Η Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «Ιωνες» προκηρύσσει υποτροφία 1.000 ευρώ στη μνήμη της Αννας Αϊβαζόγλου, αλησμόνητης προέδρου της, που χορηγεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οικογένειά της. Εντάσσεται σε μια από τις βασικές σκοποθεσίες, που είχε η αείμνηστη Αννα, τη διαφύλαξη, αλλά και προαγωγή, από νέους ανθρώπους, των μικρασιατικών ιδεωδών και της παράδοσης των πατέρων.

Η υποτροφία απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, που εισήχθησαν φέτος στα Πανεπιστήμια της χώρας (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), με τη διαδικασία εξετάσεων των Ενιαίων Λυκείων και συγκέντρωσαν τουλάχιστον 17.000 μόρια, είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Νέας Ιωνίας και Βόλου και έχουν μικρασιατικές ρίζες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή (από τη Γραμματεία της). 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της οικογένειας. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθεί άλλη υποτροφία από φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 4. Ιδιόχειρο περιεκτικό σημείωμα, στο οποίο θα φαίνεται η μικρασιατική καταγωγή (από τον ένα ή και τους δύο γονείς).

Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως 20 Δεκεμβρίου 2022, στα γραφεία της Πολιτιστικής Εστίας «Ιωνες» (Σίνα 16, Ν. Ιωνία), κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 2421060900).

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου