ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Μείωση 9,2% στις τιμές των ακινήτων

ττε-μείωση-92-στις-τιμές-των-ακινήτων-583741

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στις τιμές των ακινήτων παράλληλα με τη μείωση των συναλλαγών, όπως καταγράφει και η έκθεση της ΤτΕ για το γ’ τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν απ’ τα τραπεζικά καταστήματα η μείωση είναι μεγαλύτερη στα νέα διαμερίσματα παρά στα παλαιά.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Για το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 11,6% και 11,8% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2012 η μέση μείωση ήταν 11,7% (-10,6%, -10,8%, -12,6% και -12,9% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα) έναντι 5,5% το 2011.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 10,4% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 8,4% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών). Για το 2012 ως σύνολο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 12,1% και 11,4%, αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2012 κατά 11,0% στην Αθήνα, 9,5% στη Θεσσαλονίκη, 8,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,6%, 10,8% και 11,6% αντίστοιχα.

newmoney.gr

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου