ΤΟΠΙΚΑ

Διορθώσεις στο ΣΧΟΟΑΠ Τρικερίου

διορθώσεις-στο-σχοοαπ-τρικερίου-438888

Αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Πηλίου

Αλλαγές σε πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικιστική ανάπτυξη Τρικερίου, αποφάσισε να προτείνει στους μελετητές του Β2 Σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Τρικερίου και της σχετικής ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων απέστειλε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου το Β2 Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Τρικερίου. Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου, την παρουσίαση του Β2 Σταδίου από τους μελετητές που έγινε στο Τρίκερι στις 28/5/2015 και τον έλεγχο της μελέτης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τις κάτωθι διορθώσεις:

 • Δεν συμφωνούμε με τη θέση επέκτασης του οικισμού Τρικερίου και αντ’ αυτής προτείνουμε νέα θέση από το Νηπιαγωγείο, πέραν της Βίγλας και μέχρι 250 μ. από το Νεκροταφείο.
 • Η απαγόρευση δόμησης σε απόσταση 50μ. από τον αιγιαλό να μειωθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία και ως εξής: Η ζώνη 30 μ. από τη γραμμή αιγιαλού είναι υποχρεωτικά αδόμητη. Επίσης αδόμητη είναι η ζώνη μέχρι τη γραμμή παραλίας, που μπορεί να φθάνει το πολύ μέχρι 50 μ. από τη γραμμή αιγιαλού.

Η απαγόρευση δόμησης σε πλάτος 30μ. από το όριο των ρεμάτων να περιορισθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και ως εξής:

 • Οι Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων ακολουθούν τις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων, είναι οικολογικοί διάδρομοι και το ελάχιστο πλάτος τους ορίζεται στα 20 μέτρα από τη γραμμή πλημμύρας.
 • Επειδή η περιοχή μελέτης εντάσσεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με «σημαντικές ιστορικές πλημμύρες» και μόνο σε περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει μικρότερο πλάτος ζώνης, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη μιας ελάχιστης ζώνης προστασίας 50μ. εκατέρωθεν των οχθών των ποταμών.

Οι ζώνες προστασίας ισχύουν και για τα εντός των οικισμών τμήματα των ποταμών και των ρεμάτων και μπορούν να μειωθούν μόνο μετά από μελέτες οριοθέτησης που απαιτούνται υποχρεωτικά και θα επιτρέπουν τη μείωση με την προϋπόθεση το πλάτος των ζωνών αυτών να μην είναι λιγότερο 10μ. από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος .

Για τον Αλατά να συμπεριληφθούν στη μελέτη οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού και να καθοριστούν μορφολογικά χαρακτηριστικά

 1. Αρτιότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή 4 στρ. αντί για 6
 2. Να προταθεί Χώρος Οργανωμένης Κατάδυσης (Καταδυτικό Πάρκο)
 3. Τουριστικές χρήσεις και στην Πρασούδα
 4. Στο νησί Πύθος χρήση βοσκοτόπων
 5. Στην ΠΕΠ8 για το Παλαιό Τρίκερι 50 μ. απαγόρευση δόμησης στην ηφαιστιογενή ζώνη, πλην λιμενικών εγκαταστάσεων.
 6. Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα ιδρυόμενα Κοιμητήρια ή οι επεκτάσεις των υφισταμένων να απέχουν 250μ. από σχέδια πόλης ή 100 μ. από μεμονωμένες κατοικίες, ενώ τα σχέδια πόλης να απέχουν 250 μ. από υφιστάμενα Κοιμητήρια και οι νέες οικοδομές 100μ. από αυτά. Αρα θα προτείνουμε κατά την πολεοδόμηση της Αγίας Κυριακής το σχέδιο πόλης να απέχει 250 μ. από το κοιμητήριο ή όσο προκύψει από την ειδική μελέτη και στην υπόλοιπη έκταση μέχρι το όριο του κοιμητηρίου να χωροθετηθούν κοινόχρηστοι χώροι (Δρόμοι, Πράσινο, Αθλητικά).
 7. Οχι λιμενικές εγκαταστάσεις στον Πύθο.
 8. Να μπουν νέες τουριστικές εκτάσεις στη Δημοτική Εκταση βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής και στον Αλογόπορο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου