ΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για την ΕΠΑΣ Μαθητείας και το ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βόλου

αιτήσεις-για-την-επασ-μαθητείας-και-το-432932

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και θα συνεχιστεί έως τις 18 Ιουλίου

Ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων να παρακολουθήσουν μαθήματα από το νέο σχολικό έτος στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού α’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1991-1998. Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/8/2014 έως τη συμπλήρωσή τους, μέχρι και 19/09/2014.

Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ηλικίας έως είκοσι (20) ετών (όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999). Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Βόλο, για το α’ έτος θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών και Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων.

Στο β’ έτος θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών, Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας και Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου