ΤΟΠΙΚΑ

Πράσινο φως για τη Βαμβακουργία

πράσινο-φως-για-τη-βαμβακουργία-159458

Το έργο στον πρώην βιομηχανικό χώρο του Βόλου περιλαμβάνει ανέγερση εστιών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών

Ένα ακόμη θετικό βήμα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της πρώην Βαμβακουργίας για την ανέγερση εστιών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έγινε χθες. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε την πρόταση χρηματοδότησης έργων ύψους 190 εκατ. ευρώ, που προωθούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων για ελληνικά πανεπιστήμια.

Η πρόταση αφορά σε εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε Βόλο και Λαμία.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προγραμμάτων ΣΔΙΤ για την πολύπλευρη αναβάθμιση ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η υλοποίησή τους αναμένεται να έχει πολλά, σημαντικά και πολυεπίπεδα οφέλη, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το σύνολο της χώρας. Μέσω αυτών, ενισχύεται η φοιτητική στέγη, διευκολύνεται η προσβασιμότητα στις σπουδές και αναβαθμίζεται περαιτέρω η ποιότητα των Πανεπιστημίων που βρίσκονται εκτός των μεγάλων οικονομικών και πληθυσμιακών κόμβων της Ελλάδας, δηλαδή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι νέοι, σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας και μάθησης που θα δημιουργηθούν, αφενός θα παρέχουν τη δυνατότητα σε φοιτητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαβίωσης στις εν λόγω περιοχές, αφετέρου θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, αυξάνοντας συνολικά τις προοπτικές απασχόλησης.

Πρόκειται, συνεπώς, για έργα που συμβάλλουν στη μείωση της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, βοηθώντας στην προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής ανάπτυξης», ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο της πρώην Βαμβακουργίας παραχωρήθηκε προς χρήση για 99 χρόνια από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολή ΑμεΑ, Ερευνητικά Εργαστήρια και νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Θερμοκοιτίδες και co-working spaces, Φοιτητική Λέσχη, Πολυχώρο Πολιτισμού, Υπηρεσίες τοπικής και αστικής κλίμακας, Αθλητικές εγκαταστάσεις, μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία νέα πανεπιστημιούπολη στην καρδιά της Ν. Ιωνίας, ένα «ανοικτό» στην πόλη Πανεπιστημιακό συγκρότημα.

Μόλις προ ημερών, έγινε μάλιστα, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου με τις κοινοπραξίες που επιλέχθηκαν και την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα υλοποιήσει το έργο. Στο πλαίσιο του έργου ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου.

ΕΛ. ΧΑΝ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου