ΤΟΠΙΚΑ

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση της πρώην Βαμβακουργίας

προχωρούν-οι-διαδικασίες-για-την-αξιο-684317

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου «Α) Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Β) Δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία».

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού περιλάμβανε την αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των υποψηφίων που υποβλήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, προεπιλέγονται πέντε εκ των επτά συνολικά υποψηφίων, για την συμμετοχή τους στην Β’ Φάση του διαγωνισμού, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Πρόσκλησης.

Ακολουθεί η Β’ Φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες και την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα υλοποιήσει το έργο.

Στο πλαίσιο του έργου ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα οριστικοποιηθεί κατά τέλος της Β’ Φάσης, θα ανέρχεται σε 30 έτη. Προβλέπεται ότι ο χρόνος για την κατασκευή και παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία, θα ανέρχεται στα 2 έτη, ενώ ο χρόνος συντήρησης και φύλαξης θα ανέρχεται στα 28 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Π.Θ., μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας που ενδεικτικά έχουν εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία στο ποσό των 94.054.182 € πλέον Φ.Π.Α.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου