ΤΟΠΙΚΑ

Εληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Διοικητών

εληξε-χθες-η-προθεσμία-υποβολής-αιτήσ-141662

Δέκα τουλάχιστον υποψήφιοι για το Νοσοκομείο Βόλου

Με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε υγειονομικές μονάδες του ΕΣΥ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, υποβλήθηκαν συνολικά 120 αιτήσεις για 15 θέσεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

Για τη θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, υποβλήθηκαν στην 5η ΥΠΕ συνολικά 10 αιτήσεις ακόμη και από καθηγητές πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αιτήσεων που ταχυδρομήθηκαν χθες και ακόμη δεν παρελήφθησαν από την 5η ΥΠΕ.

Επίσης, είναι πιθανόν, αίτηση για το Νοσοκομείο Βόλου να έχουν υποβάλει ενδιαφερόμενοι από άλλες Υγειονομικές περιοχές καθώς, σύμφωνα με την προκήρυξη των θέσεων από το υπουργείο, «κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε έως τρία Νοσοκομεία από τα αναφερόμενα στην προκήρυξη, τα οποία υπάγονται σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες». O κάθε υποψήφιος είχε το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών που επιθυμούσε. Η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υποβλήθηκε μέχρι χθες τις 3 μ.μ. η αίτηση, θα την διαβιβάσει και στην άλλη Υγειονομική Περιφέρεια και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την προσεχή Παρασκευή.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει όλους τους υποψήφιους που έχουν περάσει θετικά την εξέταση της πληρότητας των στοιχείων που έχουν κάνει οι Υγειονομικές Περιφέρειες ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υποψηφίων, η Επιτροπή προχωρά στην κατάρτιση του τελικού καταλόγου αξιολόγησης.

Ο τελικός αυτός κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου