ΑΛΜΥΡΟΣ

Οι παρατηρήσεις για τη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Ανάβρας

οι-παρατηρήσεις-για-τη-μελέτη-σχοοαπ-α-491092

Για το Β2 Στάδιο της μελέτης σύμφωνα με τη δημόσια διαβούλευση

Σειρά παραμέτρων καλούνται να λάβουν υπόψιν οι μελετητές που θα συντάξουν το Β2 Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Ανάβρας. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, που καταγράφηκαν στη δημόσια διαβούλευση, οι μελετητές απαιτείται να αναθεωρήσουν δεδομένα για τις ζώνες προστασίας – ανάδειξης των ρεμάτων, της γεωργικής γης, των χορτολιβαδικών εκτάσεων αλλά και του Καταφυγίου.

Αναλυτικά για τη ζώνη προστασίας – ανάδειξης ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών ζητήθηκε η μείωση της απόστασης των 50 μέτρων για την τοποθέτηση των κτισμάτων εκατέρωθεν της φυσικής κοίτης των ρεμάτων σε 30 μέτρα.

Για τη ζώνη προστασίας περιβαλλοντικού πάρκου πηγών Γούρας, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν ιδιοκτησίες εντός της ζώνης, αποφασίστηκε ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και οικονομική εκμετάλλευση εκτός της καλλιέργειας των ιδιόκτητων εκτάσεων με χειρονακτικά μέσα για παραγωγή λαχανικών για οικιακή χρήση στις χρήσεις γης.

Στη ζώνη προστασίας Καταφυγίου Αγρίας Ζωής, τελικά επιτράπηκε η διέλευση των ζώων, που δεν είχε προβλεφθεί, ενώ για τη ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης και αγροτικού χώρου στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης προστέθηκαν και εγκαταστάσεις επεξεργασίας – συσκευασίας αγροκτηνοτροφικής παραγωγής των μονάδων.

Αντίστοιχα στη ζώνη προστασίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων και ανάδειξης του ορεινού πλούτου, επιτράπηκε η ανάπτυξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της πρώτης κατοικίας, ενώ στη ζώνη προστασίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων αποφασίστηκε το όριο αρτιότητας για τις ιδιοκτησίες εκτός περιοχής Natura 2000 να γίνει 4 στρέμματα αντί 6 στρεμμάτων που ήταν.

Τέλος προτείνεται η διαβούλευση πρότεινε να μειωθεί το εύρος της κατοικίας στα 500 μέτρα από 800 μέτρα από το όριο οικισμού για τη ζώνη προστασίας της κατοικίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου