ΕΕ: Προτείνει ενίσχυση €8,7 εκατ. σε άνεργους ελληνες δημοσιογράφους

Τελευταία ενημέρωση: 2015-02-03, 18:23:05
ΕΕ: Προτείνει ενίσχυση €8,7 εκατ. σε άνεργους ελληνες δημοσιογράφους

Ενίσχυση ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ για εργαζομένους στα ΜΜΕ στην Ελλάδα προτείνει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) προκειμένου να βοηθήσει 1.633 εργαζομένους που απολύθηκαν στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εκδόσεις, παραγωγή προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις) στην Αττική.

Τα ποσά που ζητήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ για έγκριση.

Η κυρία MarianneThyssen, Επίτροπος αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση θα συμβάλει στην προετοιμασία άνω των 1.600 ατόμων για νέες θέσεις εργασίας. Οι έλληνες εργαζόμενοι περνούν μια δύσκολη περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να τους βοηθήσουμε. Είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για στήριξη των απολυθέντων εργαζομένων από το ΕΤΠ».

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 1.633 εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (928 εργαζόμενοι σε 16 επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλοι 705 εργαζόμενοι σε 46 εκδοτικές επιχειρήσεις). Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας οφείλονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας με την παροχή ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, με δράσεις κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για θέματα επιχειρηματικότητας, με την υποβοήθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και με τη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 14,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα παράσχει 8,7 εκατ. ευρώ.

 

Ιστορικό

Κατά την περίοδο 2009-2012 διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας διέκοψαν τις δραστηριότητές τους ή μείωσαν το προσωπικό τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες μέσων μαζικής επικοινωνίας εμφανίζουν συρρίκνωση των εσόδων τους, καθώς οι διαφημιστικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν μια από τις βασικές πηγές εσόδων τους, μειώθηκαν δραστικά: το 2012 η διαφημιστική δαπάνη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ανήλθε σε 1,14 δισ. ευρώ έναντι 2,67 δισ. ευρώ το 2008, δηλαδή μειώθηκε κατά 57%.

Ως εκ τούτου, εταιρείες κάθε τύπου και κατηγορίας στον κλάδο των μέσων μαζικής επικοινωνίας άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες εκδόσεων, παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, δεδομένου ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οι επιδόσεις τους κατά την περίοδο της κρίσης πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας έχει σταθερά πτωτική τάση κατά τα τελευταία έτη: ο δείκτης κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των εκδόσεων μειώθηκε κατά περισσότερο από 40% κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2010-2013), με αποτέλεσμα να υπάρξουν απολύσεις.

Και οι 1.633 απολύσεις τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ εντοπίζονται στην Αττική, περιφέρεια με ποσοστό ανεργίας 28% (πρώτο τρίμηνο του 2014) και στην οποία δεν υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία. Ως εκ τούτου, πάνω από το 70% των ανέργων είναι εκτός της αγοράς εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες.

Η κρίση την οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Αττική επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, διότι η εν λόγω περιφέρεια συμβάλλει κατά 43% στο ελληνικό ΑΕΠ. Όπως έχει εξάλλου διαπιστωθεί, οι περισσότερες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι οι απολύσεις στις εκδοτικές επιχειρήσεις επιβάρυναν ακόμη περισσότερο μια περιφέρεια που είχε ήδη πληγεί σοβαρά από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης.

Το μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο ευνοεί συνολικά την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά μπορεί να προκαλέσει και απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και μεταξύ των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τη σύσταση Ταμείου για την υποστήριξη όσων προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 132 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 542 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν περισσότεροι από 118.000 εργαζόμενοι. Μόνο το 2013 η Επιτροπή χορήγησε πάνω από 53,5 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΤΠ.

Το Ταμείο συνεχίζει τη συμβολή του κατά την περίοδο 2014-2020 ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. Το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τους εργαζομένους που απολύονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθώς και τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου, τους αυτοαπασχολούμενους, και, κατά παρέκκλιση, μέχρι τα τέλη του 2017, τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NΕΑEΚ), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τους απολυμένους εργαζομένους που λαμβάνουν στήριξη.

tovima.gr

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=