Διαβούλευση στον Αλμυρό για τα απόβλητα

Τελευταία ενημέρωση: 2015-08-21, 21:51:19
Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Αλμυρού
Διαβούλευση στον Αλμυρό για τα απόβλητα

Ξεκίνησε η καταγραφή προβλημάτων και προτάσεων    

Την υλοποίηση πολιτικού προγράμματος που θα έχει ως βάση τη συλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων με το σύστημα «πόρτα - πόρτα» πρότεινε ο δήμαρχος Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Αλμυρού, που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη με θέμα «Διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων πριν την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Αλμυρού».

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στη σοβαρότητα του θέματος και στους τρόπους μείωσης της ποσότητας των απορριμμάτων και της αύξησης της ανακύκλωσης, είπε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά στην τοποθέτηση ενός μπλε κάδου ανακύκλωσης και ενός πράσινου κάδου αστικών στερεών αποβλήτων σε κάθε οικία και συγκεκριμένα σε αρχικό στάδιο σε δύο Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμυρού: στον Πλάτανο και στην Αγία Τριάδα.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης ενημερώθηκαν σχετικά με την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να πληροί τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σύμφωνα με το δήμο, στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι για την εφαρμογή μιας πλήρους διαχείρισης αποβλήτων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, η πρόσληψη προσωπικού, η διαδημοτική συνεργασία αλλά και η συνεργασία με την Περιφέρεια. Σημείο αναφοράς σε όλα αυτά, αποτελεί η ευαισθητοποίηση των δημοτών, η οποία παρατηρείται αυξημένη στο Δήμο Αλμυρού, η συμμετοχή των πολιτών αλλά και η περιβαλλοντική ενημέρωση.

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα κάνοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Μεταξύ των προτάσεων είναι η εξεύρεση λύσης για τα ογκώδη απορρίμματα, τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν απ’ όλους τους δημότες, στα λεγόμενα «πράσινα σημεία», με τη συλλογή αυτών από φορτηγά του Δήμου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες το μήνα. Επιπλέον τονίστηκε η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος κομποστοποίησης σε κάθε οικία, τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία, ώστε οι μικροί μαθητές να μυούνται σε τέτοιου είδους δράσεις καθώς και η αναγκαιότητα έρευνας της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα απόβλητα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και η δράση επεξεργασίας τηγανέλαιου, η οποία θα ξεκινήσει στα σχολεία από το Σεπτέμβρη.

Ολοκληρώνοντας, όλοι συμφώνησαν ότι με τη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των φορέων, των πολιτών και φυσικά του Δήμου θα εκπονηθεί ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των δημοτών και στόχο θα έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία, ενώ προτάθηκε ως μέλος της ομάδας εργασίας, η οποία θα εκπονήσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Κωνσταντίνος Ζούπης.

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και οι ίδιοι το έχουν προωθήσει και σε άλλους δημότες, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν σαφέστερη και αντικειμενικότερη συμπλήρωση αυτού. Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου θα αποτελέσει εργαλείο για την εκπόνηση του παραπάνω σχεδίου και για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι δημότες να ανταποκριθούν.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί κανείς να το βρει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.almyros-city.gr ή στο link http://goo.gl/forms/uILbiRV06R ή σε έντυπη μορφή στο γραφείο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο Αλμυρού από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00-15:00. Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και επιστραφεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2015. Οσα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται στο παραπάνω link, υποβάλλονται απευθείας. Η συμπλήρωση του είναι ανώνυμη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2422350204 και 24223 50226.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
3
=