ΛΑΡΙΣΑ

Κατασχέθηκαν αρνιά ακατάλληλα για κατανάλωση σε Λάρισα και Καρδίτσα

κατασχέθηκαν-αρνιά-ακατάλληλα-για-κα-551

Εντατικούς κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους διενεργεί στην αγορά η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα:

-Μετά από έλεγχο που διενήργησε στην Περιφερειακή Ενότητας Λάρισας σε κρεοπωλείο εντός του Δήμου Λαρισαίων κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς καταστροφή, τρόφιμα ζωικής προέλευσης συνολικού βάρους σαράντα πέντε (45) κιλών (6 αρνιά χωρίς σφραγίδες καταλληλότητας), τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

-Μετά από έλεγχο που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς καταστροφή, τρόφιμα ζωικής προέλευσης συνολικού βάρους τριακοσίων ογδόντα εννιά (389) κιλών (κρέας και σπλάχνα (συκωταριές, έντερα) αμνοεριφίων) λόγω απίσχνασης, απουσίας σημάνσεων καταλληλότητας και απόψυξης – διάθεσης κατεψυγμένων σπλάχνων ως νωπών, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές για τις αγορές τους εν όψει της εορτής του Πάσχα επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Τονίζεται ότι σφάγια που έχουν σφαγεί εκτός σφαγείου και δεν έχει διενεργηθεί η προ σφαγής επιθεώρηση των προσαχθέντων ζώντων ζώων από τον επίσημο κτηνίατρο και η διενέργεια του απαραίτητου κρεοσκοπικού ελέγχου, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση για τους εξής λόγους:

– δεν έχει ελεγχθεί η υγεία του ζώου πριν από τη σφαγή,

– δεν έχουν αφαιρεθεί τα υλικά ειδικού κινδύνου, τα οποία σύμφωνα με τον Καν. 999/2001, απαγορεύεται να καταναλώνονται από τον άνθρωπο (σε σφάγια βοοειδών, προβάτων και αιγών)

– δεν έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση των ζώων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ικανοποιητική αφαίμαξη και να μειώνεται ο χρόνος διατηρησιμότητας του τροφίμου,

– δεν έχουν τηρηθεί οι ενδεδειγμένες διαδικασίες σφαγής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς υγιεινής των τροφίμων και το τρόφιμο δύναται να είναι μικροβιολογικά επιβαρημένο

– δεν έχει γίνει κρεοσκοπικός έλεγχος του σφάγιου και των σπλάχνων του από κτηνίατρο.

«Παρακαλούνται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να προτιμούν μόνο τα εγκεκριμένα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος προκειμένου να είναι σίγουροι για την υγιεινή και την ασφάλεια των κρεάτων που αγοράζουν. Επίσης να αναζητούν στα σφάγια, πάντα πριν την αγορά, την σφραγίδα καταλληλόλητας σχήματος ωοειδούς που στην περίπτωση σφάγιων αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας, είναι χρώματος τυρκουάζ (λαμπρό κυανό), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου σφαγής τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. Οι σημάνσεις καταλληλόλητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων», προτρέπει η αρμόδια υπηρεσία.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου