Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 23 Οκτωβρίου 1962

πριν-60-χρόνια-23-οκτωβρίου-1962-888926

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

-Η Νίκην παρότι υστέρησεν ως σύνολον, κατέλαβε 1-0 τον Πανιώνιον και ανήλθεν εις την ενδεκάτην θέσιν

-Γενική εξέγερσις του αγροτικού κόσμου εάν δεν μεταβληθή η κυβερνητική πολιτική

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου