Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 16 Οκτωβρίου 1962

πριν-60-χρόνια-16-οκτωβρίου-1962-862097

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

  • Αρχίζη σήμερον η συζήτησις επί του εκλογικού νομοσχεδίου -Η κυβέρνησις θα δώση άδεια διά την συγκεντρωσιν της Ε. Κ.
  • Αρχας Νοεμβρίου θα μεταβή εις Η.Π.Α. ο Αντενουερ- Οι Αμερικάνοι προβλέπουν νέαν κρίσιν εις Βερολίνον

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου