Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 11 Δεκεμβρίου 1962

πριν-60-χρόνια-11-δεκεμβρίου-1962-884885

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Πενιχρόν το εισόδημα των παραγωγών του κάμπου, ανεπαρκής ο κλήρος και χαμηλά αι τιμαί των προϊόντων

*Η ασφάλισης των γεωργικών προϊόντων κατά των κινδύνων εκ χαλάζης και παγετού- Διευκρινίσεις του διοικητού του ΟΓΑ

*Η Νίκη καλυτέρα και υπερέχουσα κατέβαλε τον Εθνικόν Πειραιώς με 1-0

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου