Πρίν 60 Χρόνια

Πριν 60 χρόνια 4 Δεκεμβρίου 1962

πριν-60-χρόνια-4-δεκεμβρίου-1962-891778

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

*Εργα δαπάνης 834 χιλιάδων δραχμών επρογραμμάτισε το δημοτικόν συμβούλιον Σκοπέλου για το 1963- Προβλέπεται και προσωπική εργασία των κατοικιών

*Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων τυπογράφων- Πως καθορίζονται διά της εκδοθείσας αποφάσεως

*Ο Εθνικός Ολυμπιακός ενίκησε το Λαρισαϊκό 1-0

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου