ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερη ΔΕΗ για τα νοικοκυριά

φθηνότερη-δεη-για-τα-νοικοκυριά-504677

Το υπουργείο Περιβάλλοντος τόνισε χθες, ότι τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα αυξηθούν μέσα στο 2010, εκτός της αναπροσαρμογής του ειδικού τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπροσαρμογή η οποία, όμως, δεν θα ισχύσει για τα νοικοκυριά.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο επισημαίνει ότι για τους οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες υπάρξει και μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από την εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου.

Δικαιούχοι για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Το ΚΟΤ προκύπτει μετά από έκπτωση 10% επί του αντίστοιχου ισχύοντος τιμολογίου για καταναλώσεις 0-800 κιλοβατώρες (kWh), έκπτωση 20% για ειδικές ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, συνταξιούχοι).

Κριτήρια για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν η κατανάλωση κάτω από 1000 kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0-800), η κατανάλωση για πρώτη κατοικία, και το εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που καθιερώνει τα παραπάνω θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για χρονική περίοδο δέκα ημερών και η σχετική Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον Ιούνιο.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΚΑ λέει ότι στόχος είναι επίσης η διασφάλιση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για την υγιή ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στη χώρα μας όσο και η κατά προτεραιότητα προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για να επιτύχει η Ελλάδα τους μακροχρόνιους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς της στόχους, σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει να διασφαλισθούν τα τιμολόγια εκείνα που καθιστούν ελκυστική την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων ΑΠΕ.

Όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση που οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των τιμολογίων για την πληρωμή της ενέργειας που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ, εφαρμόζεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην ηλεκτρική αγορά κατά το 2009, καθώς και αυτές που προβλέπονται για ολόκληρο το 2010, όπως για παράδειγμα η κατά πολύ αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση χαμηλής τιμής στη χονδρεμπορική αγορά που δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις νομοθετικά καθορισμένες τιμές για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αποφασίζει την αναπροσαρμογή του Ειδικού τέλους ΑΠΕ σε 5,57 ευρώ ανά 1000 kWh, για όλους τους

καταναλωτές, πλην των οικιακών.

Η εξαίρεση των οικιακών καταναλωτών, στην παρούσα φάση, αποφασίστηκε ώστε να

προστατευθούν οικονομικά ευπαθείς και ευάλωτοι καταναλωτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ισχύον οικιακό τιμολόγιο δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω κυρίως της χρήσης κλιματιστικών.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου