ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο σωτηρίας των δύο μισθών

σχέδιο-σωτηρίας-των-δύο-μισθών-454315

Τα επιτελεία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων θα συναντηθούν αύριο Δευτέρα 14 Ιουνίου. Στόχος της Συνομοσπονδίας είναι να βάλουν φραγμό στα σχέδια των ανατροπών στους μισθούς εργαζομένων, με μια συμφωνία η οποία θα συμπεριληφθεί στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Συμφωνία-πλαίσιο που θα αποτελέσει «ανάχωμα» τόσο στην επιχειρούμενη μονομερή παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στις εργασιακές σχέσεις (όπως στις απολύσεις και στις αποζημιώσεις, σε εφαρμογή του Μνημονίου) όσο και στα «κρυφά» σχέδια για τη μελλοντική περικοπή του 13oυ και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα (κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων περικοπών που ήδη έγιναν στο δημόσιο) αναζητούν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Στα θέματα που συζητούν να ρυθμίσουν, ως «κεντρικοί διαπραγματευτές» με στόχο να μην διαταραχθεί πλήρως το κλίμα των εργασιακών σχέσεων, είναι:

1. Η σταδιακή ενσωμάτωση στα κατώτατα όρια της ΕΓΣΕΕ του 13ου μισθού κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής της νέας Σύμβασης και μέρους του 14ου μισθού (πλην του επιδόματος αδείας) αμέσως μετά. Με τον τρόπο αυτό η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι θα «θωρακίσει» πλήρως τα δώρα που απειλούνται σε βάθος χρόνου (εφόσον επιβληθούν και άλλα μέτρα). Αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ωστόσο, είναι αν η καταβολή του εφάπαξ ποσού που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση θα ενσωματωθεί στον βασικό μισθό (δίνοντας έμμεσες αυξήσεις μέσω των επιδομάτων) ή θα δίδεται χωριστά από τον μισθό (σε άλλο κωδικό). Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουν, δεν προκύπτει καμία ονομαστική αύξηση (την οποία απαγορεύει το Μνημόνιο), ενώ δεν θα επηρεαστούν οι κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις.

2. Ο επανακαθορισμός του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων όπως και των αποζημιώσεων, αλλά, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και με ασφαλιστικές δικλίδες ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία (άνω των 50 ετών) που δύσκολα επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται, ωστόσο, διαφορετικές προτάσεις όπως να τεθεί όριο στις απολύσεις σε επιχειρήσεις μέχρι 20 άτομα (σήμερα είναι ελεύθερες οι απολύσεις, ενώ το υπουργείο έχει ψηφίσει την αύξηση του ορίου στο 4% από 2% στις επιχειρήσεις άνω των 200 ατόμων), να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς προστασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία και για τις αποζημιώσεις να ισχύουν, για εργάτες και υπαλλήλους (όπως επιτάσσει το Μνημόνιο) τα ίδια ποσά των αποζημιώσεων που προβλέπονται και σήμερα, αλλά, υποχρεωτικά «με προειδοποίηση» και σε μικρότερο χρονικό διάστημα (η αποζημίωση, σε αυτή την περίπτωση, μειώνεται κατά 50% π.χ. για 10 έτη συμπληρωμένα, σήμερα, καταβάλλονται είτε 6 μισθοί χωρίς προειδοποίηση είτε 3 μισθοί εφόσον υπάρχει προειδοποίηση 6 μήνες νωρίτερα).

3. Η πρόβλεψη της δυνατότητας των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις άρνησης των κλαδικών και άλλων Ομοσπονδιών ή εκπροσώπων εργοδοτικών οργανώσεων, να παραπέμψουν στη διαιτησία του ΟΜΕΔ τις μεταξύ τους εργατικές διαφορές.

Στο μεταξύ, νέα όρια για τις ομαδικές απολύσεις και σύστημα καταβολής των αποζημιώσεων που θα συνδέει το ποσό με τον χρόνο προειδοποίησης (όσο νωρίτερα τόσο λιγότερα) και την ηλικία του απολυομένου (ώστε να προστατεύεται το εισόδημα των μεγαλύτερων) προβλέπει το εναλλακτικό σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι απολύσεις θα εξακολουθήσουν να είναι ελεύθερες στις μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 20 άτομα), θα τεθεί ως νέο όριο οι 5 απολύσεις τον μήνα σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 20 – 150 άτομα (αντί των 4 που ισχύει σήμερα σε επιχειρήσεις 20-200 ατόμων) και 4% με ένα όριο ασφαλείας ως προς τον αριθμό των ατόμων σε επιχειρήσεις άνω των 150 ατόμων.

Το… χρονολόγιο

Οι ανατροπές που προβλέπει το μνημόνιο, θα γίνουν κατά χρονολογική σειρά:

Ιούνιος ’10: Εναρξη συνομιλιών με τους κοινωνικούς εταίρους για την αναθεώρηση του καθεστώτος των διαπραγματεύσεων και των ρυθμίσεων.

Δεκέμβριος ’10: Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης (μείωση επιπέδου αποζημιώσεων και εφαρμογή ενιαία για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, αύξηση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις, μαθητεία 1 έτους για τους νέους με αμοιβή στο 80% του κατώτατου μισθού κ.ά.).

Αναθεώρηση του κατώτατου μισθολογίου («πάγωμα» για 3 χρόνια των κατώτατων μισθών, ειδικό μισθολόγιο για νέους – μακροχρόνια άνεργους).

Αναθεώρηση του συστήματος των διαπραγματεύσεων (τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, μεταβλητές απολαβές σε επίπεδο επιχείρησης με βάση την παραγωγικότητα, αλλαγή του συστήματος της Διαιτησίας).

Αύξηση της ευελιξίας στο ωράριο εργασίας και μείωση υπερωριών.

Ιούνιος 2011: Μέτρα καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και αναθεώρηση στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου