ΤΟΠΙΚΑ

Προκήρυξη εκλογών στο Π.Θ.

προκήρυξη-εκλογών-στο-π-θ-853561

Εως τις 22 Αυγούστου θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη του Συμβουλίου Διοίκησης, του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων της νέας περιόδου.

Η θητεία του σημερινού πρύτανη ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα δέκα ιδρύματα της χώρας, στα οποία θα διεξαχθούν εκλογές με βάση τον νέο νόμο. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα, το ίδρυμα πρόκειται να παραλάβει σχέδιο προκήρυξης εκλογών.

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναδειχθεί Συμβούλιο Διοίκησης με τετραετή θητεία το οποίο θα απαρτίζεται από συνολικά 11 μέλη, εκ των οποίων τα έξι θα είναι εσωτερικά και θα εκλέγονται και τα πέντε θα είναι εξωτερικά.

Υποψηφιότητα ως εσωτερικά μέλη μπορούν να θέτουν καθηγητές, μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που απασχολούνται στο ίδρυμα τουλάχιστον για ένα έτος. Εξαιρούνται όσοι επίκεινται να συνταξιοδοτηθούν, όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του πρύτανη για δύο θητείες, όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του πρύτανη μία φορά και μία φορά ως μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και όσοι έχουν τουλάχιστον τρεις θητείες στη θέση του πρύτανη ή του αντιπρύτανη.

Αντίστοιχα ως εξωτερικά μέλη μπορούν να επιλεγούν καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών ή και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Ενιαίο ψηφοδέλτιο, ηλεκτρονική ψηφοφορία

Στις εκλογές συμμετέχει το σύνολο των μελών ΔΕΠ. Για τις εκλογές συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων και η ψηφοφορία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». Κάθε εκλογέας θα δηλώνει με αριθμούς τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων. Την ευθύνη των εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα αποτελείται από πέντε μέλη, με απόφαση της Συγκλήτου. Στις εκλογές προβλέπονται περιορισμοί. Δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότερα από ένα εσωτερικά μέλη ανά σχολή.

Σε ότι αφορά τα εξωτερικά μέλη αυτά αναδεικνύονται μετά από διεθνή δημόσια πρόσκληση. Τα εσωτερικά μέλη μάλιστα θα επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 5/6 τα εξωτερικά μέλη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη το Συμβούλιο Διοίκησης.

Πώς θα εκλεγεί πρύτανης

Πρύτανης αναδεικνύεται ένα από τα έξι εσωτερικά μέλη του συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες κατατίθεται στην Σύγκλητο ενώ κάθε υποψήφιος υποβάλλει σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου και τους καθηγητές που επιθυμεί να αναλάβουν καθήκοντα αντιπρύτανη.

Οι προτάσεις παρουσιάζονται στο συμβούλιο και στη σύγκλητο, με τη διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των προτάσεων να διαρκεί το μέγιστο 20 ημέρες. Στη συνέχεια το συμβούλιο με ψηφοφορία εκλέγει τον πρύτανη, ο οποίος θα πρέπει να αποσπάσει οκτώ από τις 11 ψήφους. Σημειώνεται ότι με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται και οι αντιπρυτάνεις που είχε προτείνει ο υποψήφιος πρύτανης που εκλέχθηκε και στη συνέχεια ο πρύτανης καθορίζει τους τομείς ευθύνης και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε κάθε αντιπρύτανη.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου