ΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για τρεις προσλήψεις στη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας

αιτήσεις-για-τρεις-προσλήψεις-στη-διε-731934

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 100 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Θα προσληφθούν συνολικά: ΠΕ Γεωτεχνικών (70 θέσεις) και ΤΕ Δασοπόνων (30 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Οκτωβρίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Στην Διεύθυνση ∆ασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας θα προσληφθούν δύο άτομα ειδικότητας ΠΕ–Γεωτεχνικών (∆ασολόγοι) και ένα άτομο ΤΕ– ∆ασοπόνος.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: workenter.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου