ΤΟΠΙΚΑ

Με θετικό πρόσημο ο οικονομικός απολογισμός της ΟΛΒ ΑΕ

με-θετικό-πρόσημο-ο-οικονομικός-απολο-691465

Τα οικονομικά στοιχεία για το οκτάμηνο χρήσης 2016 της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αλλά και τα στοιχεία για τις γενικότερες εξελίξεις του λιμένα Βόλου, έδωσε στη δημοσιότητα η Διοίκηση του Οργανισμού.

Αναλυτικά:

1. Οικονομικά στοιχεία 1ου οκταμήνου 2016, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έτους 2015.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες κερδοφορίας του.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο κύκλος εργασιών και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 3.571.000 € έναντι 2.975.000 € του αντίστοιχου οκταμήνου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,70%.
 • Τα έξοδα της επιχείρησης κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 2.316.000 € έναντι 2.123.000 €, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1% .
 • Το συνολικό συγκριτικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) της αυτής περιόδου κατά τα έτη 2015 & 2016 καταγράφεται θετικό καθώς κατά το τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των 1.255.000 € και κατά το περασμένο στο ποσό των 852.000 €.

(Γράφημα Ι)

(Γράφημα ΙΙ)

2. Λοιπές εξελίξεις σχετικές με τη λειτουργία του λιμένα.

 • Ολοκληρώθηκε το σύνολο των διαδικασιών προετοιμασίας της λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων & Λιμ. Εγκαταστάσεων ISPS, το οποίο τέθηκε πλέον σε λειτουργία.
 • Ολοκληρώθηκε έργο ασφαλτόστρωσης στον εμπορικό λιμένα Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €.
 • Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και ανατέθηκε εργολαβία παροχής υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου του Πάρκου Αγ. Κωνσταντίνου και λοιπών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 19.290,00€.
 • Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης υποσκαφών ακρομωλίου κυματοθραύστη και πρότυπης κατασκευής ήπιας στέγασης χώρων εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή της Αγριάς προϋπολογισμών 5.000,00 € & 5.600,00 € αντίστοιχα.
 • Ολοκληρώνεται έργο ασφαλτόστρωσης εσωτερικού οδικού δικτύου του λιμένα και λοιπών χώρων (εναπόθεσης C/N κ.λ.π.), συνολικού προϋπολογισμού 228.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
 • Ολοκληρώνεται το Νοέμβριο 2016 (εκτίμηση) η επισκευή του γερανού GANZ No 7, ο οποίος ήταν παροπλισμένος από το έτος 2012, και επίκειται η λειτουργία του. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.
 • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο (02) κιβωτίων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας (pillars) στο ανατολικό κρηπίδωμα της προβλήτας Νο 1 (ΣΙΛΟ) του εμπορικού λιμένα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 15.500,00 €.
 • Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση δύο (02) μηχανικών αρπαγών (spreader) για την ασφαλέστερη φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Το κόστος της εν λόγω επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €.
 • Ολοκληρώνεται η πλήρης αντικατάσταση λαμπτήρων στον κυματοθραύστη (κορδόνι) με νέους λαμπτήρες τύπου LED (320 τεμάχια συνολικά), για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Το κόστος της εν λόγω επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €.
 • Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός σε ανενεργά φωτιστικά σώματα στο Πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου και σε ιστούς φωτισμού του εμπορικού λιμένα.
 • Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. συμμετείχε στην 49η συνεδρίαση της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων για την Κρουαζιέρα (MEDCRUISE ASSOCIATION), της οποίας είναι μέλος και η οποία έλαβε χώρα στην Τενερίφη την 21-23 Σεπτεμβρίου 2016. Παράλληλα είχε παρουσία στο εκθεσιακό γεγονός, που έλαβε ταυτόχρονα χώρα και έγιναν σημαντικές επαφές με φορείς της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου