ΤΟΠΙΚΑ

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

μέχρι-τις-20-νοεμβρίου-οι-αιτήσεις-586041

Τετρακόσιες ενενήντα τρεις είναι συνολικά οι θέσεις που «κλήρωσαν» στη Μαγνησία για πεντάμηνη απασχόληση σε αυτή τη δεύτερη φάση του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης. Από αυτές οι 283 θέσεις είναι στους οκτώ Δήμους της Μαγνησίας και οι υπόλοιπες 210 θέσεις αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, λιμάνια, εκκλησίες, μουσεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας κ.ά.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες, όπως είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Οι θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται στους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Τεχνολογικής εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», ξεκίνησαν από χθες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, ενώ ήδη έχει αναρτηθεί η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Τέλος, από τις 283 θέσεις στους ΟΤΑ της Μαγνησίας, στο Δήμο Βόλου προκηρύσσονται 148 θέσεις εργασίας, στο δήμο Αλμυρού 52, στο δήμο Αλοννήσου 9, στο δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 13, στο δήμο Ρήγα Φεραίου 16, ενώ στους δήμους Σκιάθου και Σκοπέλου, προκηρύσσονται από 12 θέσεις αντίστοιχα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου