ΤΟΠΙΚΑ

Στο …σφυρί ακίνητα του Δήμου Νοτίου Πηλίου

στο-σφυρί-ακίνητα-του-δήμου-νοτίου-πη-567358

Στο… σφυρί ακίνητα του Δήμου Νοτίου Πηλίου προκειμένου να υπάρξει ρευστό που θα διατεθεί για τη δημιουργία υποδομών. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η σύσταση εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση οικοπέδων στην περιοχή Παναγιά της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Νηλείας και στον οικισμό Αργυρέικων της τοπικής κοινότητας Βυζίτσας.

Για την πρώτη περίπτωση, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας. Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι «η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο δήμος διαθέτει το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεσε έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Σημειώνεται ότι με απόφαση τόσο του τοπικού όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, το ποσό που θα προκύψει και θα καταβληθεί από τον αγοραστή, θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (υδραυλική, περιβαλλοντική, τοπογραφική) ώστε να γίνει αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Νηλείας.

Εξάλλου, με την εκποίηση του οικοπέδου στη Βυζίτσα, ο δήμος θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την ίδρυση και λειτουργία τοπικού λαογραφικού μουσείου στην τοπική κοινότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου