ΤΟΠΙΚΑ

ΟΕΒΕΜ: Κάθε περίπτωση πλειστηριασμού θα ελέγχεται ξεχωριστά

οεβεμ-κάθε-περίπτωση-πλειστηριασμού-652884

Τέθηκε και συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το πρόβλημα των πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο ή τις Τράπεζες. Μετά από ένα έντονο και διεξοδικό διάλογο, ακούγοντας επιχειρήματα από διαφορετικές πλευρές η Ομοσπονδία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ότι αρχικά φαίνεται.

Αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο να ελεγχτεί η κάθε περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου αυτόνομα, διότι η κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να διαφανεί ότι στηρίζουμε περιπτώσεις που προσπαθούν εκ του πονηρού να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη συγκυρία.

Η Ομοσπονδία, όπως επισημάνθηκε, δεν παύει να είναι στο πλάι και να συμπαρίσταται στις επιχειρήσεις ή ιδιώτες που πραγματικά, λόγω της κρίσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου