ΤΟΠΙΚΑ

Συνάντηση του Επιμελητηρίου με την Υφ. Οικονομικών για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

συνάντηση-του-επιμελητηρίου-με-την-υφ-506846

Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή του Νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπροθέσμων επιχειρηματικών χρεών, το επιμελητήριο Μαγνησίας εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, τον Γεν. Γραμ. κ. Βασίλη Ζαχείλα και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργο Ζαφείρη συναντήθηκε με την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου στο Υπουργείο.

Η συνάντηση διήρκησε αρκετά καθώς τα θέματα ήταν πολλά και σοβαρά, με βασικό αίτημα την εφαρμογή εκείνων των αναπτυξιακών πολιτικών που θα αυξήσουν την παραγωγή, τη ρευστότητα στην αγορά και των επιχειρήσεων, θα καταπολεμήσουν την ανεργία, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη βαθιά οικονομική ύφεση να παραμείνουν βιώσιμες και σε αναπτυξιακή τροχιά.

Από τα πρώτα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν οι πλημμυροπαθείς της Σκοπέλου για τους οποίους η κ. Παπανάτσιου ενημέρωσε ότι είναι σε προτεραιότητα και ότι ασκούνται πιέσεις, ενώ για τους λατόμους του Νοτίου Πηλίου διαπιστώθηκε η ανυπαρξία νόμου κι ότι πρέπει άμεσα να κατατεθεί από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου η σχετική περιβαλλοντική μελέτη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει η πολιτική βούληση. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι παρακάτω προτάσεις, προτροπές, ενστάσεις, και παρατηρήσεις που όλο αυτό το διάστημα το Επιμελητήριο Μαγνησίας κατέγραψε από πλευράς του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου :

• Να ενταχθούν στις διατάξεις του Νόμου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες {με την προϋπόθεση να παραιτηθούν από άλλες ρυθμίσεις ή από το Νόμο 3869/2010} άλλως δημιουργείται δυσμενής, ανεπίτρεπτη και άνιση μεταχείριση μεταξύ εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών ενώ επιπρόσθετα δεν υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες {ιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, αυτοκινητιστές κλπ}.

• Να ενταχθούν στους πιστωτές και οι Συνεταιρισμοί {προμηθευτικοί, φαρμακευτικοί, κλπ}.

• Να υπάρξει διεύρυνση του ορίου των 50.000€ στις 100.000€ {χωρίς προσαυξήσεις & πρόστιμα} καθώς το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 50.000€ {τροποποίηση άρθρου 16 παρ. 3}.

• Να απαλειφθεί η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 που αφορά οφειλές προς έναν μόνο πιστωτή σε ποσοστό 85% καθώς λόγω της συγχώνευσης πολλών τραπεζικών ιδρυμάτων διαφορετικές οφειλές από δανειακά προϊόντα κατέληξαν σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Παρόμοια ρύθμιση να ισχύσει και για την περίπτωση προηγούμενων πολλαπλών οφειλών σε διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία {ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ}, τα οποία πλέον συγχωνεύθηκαν στο νέο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ.

• Στο άρθρο 3 παρ. 1 να εξαλειφθεί η προϋπόθεση ύπαρξης μίας τουλάχιστον κερδοφόρας χρήσης και στην παρ. 2 μίας τουλάχιστον κερδοφόρου χρήσης ή καθαρής θέσης την τελευταία τριετία καθώς λόγω της κρίσης το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων εμφανίζει ζημίες ενώ σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων λόγω ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ ακόμα προβαίνει σε απόσβεση των επενδύσεων τους

• Να προβλεφθεί δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο {συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ} και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με τις εκατόν είκοσι {120} δόσεις όλων των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και γενικά οφειλετών έως του ποσού των 20.000€ με θέσπιση κατώτατης δόσης αυτή των πενήντα ευρώ {50,00€} χωρίς περαιτέρω διακρίσεις {τροποποίηση άρθρου 15 παρ. 6 περ. α και β}.

• Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη περί υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στην διαδικασία προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κωλυσιεργία, αδιαφορία ή τυχόν σκοπιμότητα μη συνεργασίας ορισμένων πιστωτών, ιδίως των τραπεζικών ιδρυμάτων, που πιθανώς να επιθυμούν περισσότερο τη μη επίτευξη συμβιβασμού και σε περίπτωση τυχόν μη συμμετοχής τους να θεωρούνται παρόλα αυτά ως συμμετέχοντες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς {τροποποίηση άρθρου 8 παρ. 2}.

• Να μειωθεί ο χρονικός περιορισμός των ενενήντα {90} ημερών του άρθρο 2 παρ. 1 σε τριάντα {30} ή εξήντα {60} ημέρες καθώς και να προσδιοριστεί ως χρονικό όριο της ύπαρξης οφειλών αντί για την 31.12.2016 η ημερομηνία της 31.03.2017.

• Η επικύρωση από το Δικαστήριο {Πολυμελές Πρωτοδικείο} να είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική με σκοπό η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών να περικλείεται από την ασφάλεια μιας δικαστικής απόφασης αλλά και προς γενικότερη προστασία τόσο των δανειστών όσο και των οφειλετών {τροποποίηση άρθρου 12 παρ. 1}.

• Ενεργή συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην υλοποίηση και εφαρμογή του Νόμου μέσω α} της επίβλεψης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης {τήρηση των διαδικασιών, όρων κλπ} και β} της παροχής νομικής και οικονομικής υποστήριξης των μελών του, οφειλετών υποψηφίων για ένταξη στο Νόμο {πιθανώς με κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων από το Υπουργείο}.

Η Υφυπουργός ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στις προτάσεις των εκπροσώπων σε ό, τι αφορά τους αυστηρότερους κανόνες στην αγορά μέσω αποτελεσματικότερων ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου να μην πλήττονται οι ευσυνείδητοι επιχειρηματίες.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι τα «κουφάρια της βιομηχανικής ζώνης» στο Βόλο είναι διατεθειμένοι να τα ενεργοποιήσουν μέσω αναπτυξιακών έργων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου