ΤΟΠΙΚΑ

Νέο εργαλείο ανταγωνιστικότητας προωθεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας

νέο-εργαλείο-ανταγωνιστικότητας-προ-654928

Ένα νέο, χρήσιμο εργαλείο θα προσφέρει σύντομα στους επαγγελματίες της περιοχής μας το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Σε συνεργασία με τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης, θα πραγματοποιήσει σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επαγγελματιών, με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Μαγνησίας ενημερωτική εκδήλωση παρουσία του προέδρου του Φορέα, κ. Άγγελου Τόλκα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μελών του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα της πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων αφορά σε επαγγελματίες και εργαζόμενους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο αντικείμενο εργασίας τους βάση του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012. Είναι μία δραστηριότητα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην οποία το Επιμελητήριο Μαγνησίας ανταποκρίθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη του.

Παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία του ρόλου της πιστοποίησης και τη λειτουργία του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης, ο πρόεδρος του ΔΙΦΟΠ, κ. Άγγελος Τόλκας, σημείωσε ότι η πιστοποίηση προσώπων (επαγγελματιών/εργαζομένων) μέσα από διεθνή πρότυπα, αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στηρίζει το άνοιγμα επαγγελμάτων, καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εξειδίκευση, αξιοποιεί την ίδια τη φύση των προτύπων ποιότητας, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, ενώ σε τελική ανάλυση ευνοεί τη λειτουργία ενός νέου ρόλου των Επιμελητηρίων.

Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης έχει σκοπό την πιστοποίηση προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012. Η πιστοποίηση αυτή είναι μία μορφή αναγνώρισης της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που ξεπερνά προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση.

Η διαδικασία της πιστοποίησης έχει ως εξής:

1. Ανάπτυξη προτύπου / σχήματος πιστοποίησης

Επιλέγεται το αντικείμενο / επάγγελμα γύρω από το οποίο θα υπάρξει η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης. Αυτό έχει δύο βασικά μέρη.

2. Προώθηση προτύπων μετά τη δημιουργία τους για την εφαρμογή και χρήση τους όπου υπάρχει ενδιαφέρον ή ανάγκη με βάση την αξιολόγηση από το Επιμελητήριο. Στόχος είναι το κάθε σχήμα πιστοποίησης / σχήμα επαγγέλματος να καθιερώνεται από την αγορά και όχι από κανόνες.

3. Η καθαυτού διαδικασία πιστοποίησης από τον ΔΙΦΟΠ.

– Εκπαίδευση

– Πιστοποίηση (εξετάσεις, παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος ή αριθμού ωρών, πρακτική άσκηση κλπ

Η πιστοποίηση προσώπων εγγυάται ότι οι πιστοποιούμενες δεξιότητες ενός προσώπου είναι αξιόπιστες και προκύπτουν μέσα από διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα άτομα καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός σχήματος πιστοποίησης, διασφαλίζει την διασύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Πρόκειται για μία καινοτόμα υπηρεσία που θα αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον, τόνισε ο κ. Τόλκας, προσθέτοντας πως ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, από την πλευρά σημείωσε ότι η πιστοποίηση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες των υποδομών ποιότητας και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά.

Σχετικά με το κόστος της διαδικασίας απόκτησης πιστοποίησης, ο κ. Μπασδάνης υπογράμμισε ότι δεν προβλέπεται κάποια επιπλέον επιβάρυνση των μελών του Επιμελητηρίου, εκτός από το να είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στο Μητρώο. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη και το Επιμελητήριο, ώστε γρήγορα και με χαμηλό κόστος να γίνεται η πιστοποίηση των επαγγελματιών», είπε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως από αρκετά από τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου εκφράστηκε ενδιαφέρον για τη διενέργεια σεμιναρίων πιστοποίησης σε συγκεκριμένους κλάδους και σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου