ΤΟΠΙΚΑ

Πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία

πρωτοβουλία-του-υπεν-για-πρόληψη-και-έ-43018

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου πραγματοποιήθηκε συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ Χριστίνα Μπαριτάκη και ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δημήτρης Δερματάς. Την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος εκπροσώπησαν οι Ιωάννης Πανιάρας, Γεν. Διευθυντής Τομέα Ελλάδος & Εταιρικών Υποθέσεων, Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Άγγελος Καλογεράκος, Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Νίκος Μπόζος, Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και Δημήτρης Λιανός, Διευθυντής Εργοστασίου ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά.

Αφορμή για τη συνάντηση ήταν η συμπλήρωση ενός έτους διαρκούς παρακολούθησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ του Βόλου, όπως είχε υποδειχθεί σε σύσκεψη τον Μάρτιο του 2017.

Από πλευράς ΥΠΕΝ κατατέθηκε σειρά προτάσεων που έγιναν αποδεκτές και ήταν:

 1. Η επαναδιατύπωση εντός μηνός της εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στο ΥΠΕΝ και την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης από την Τσιμεντοβιομηχανία. Η μετεξέλιξή της σε πρότυπο βιομηχανικής συμβίωσης με βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες θα μπορούσε υποδειγματικά να τη συνδέσει με την Κυκλική Οικονομία.
 2. Η αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων (RDF) θα γίνεται με κανόνες αυστηρής προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και τήρηση όλων των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο της ποιότητας όσο και της χρήσης τους.
 3. Η ενίσχυση των ελέγχων και των μετρήσεων των αέριων ρύπων των τσιμεντοβιομηχανιών που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (RDF) μέσω:
 • Δημιουργίας ανοιχτής πλατφόρμας οnline καταγραφής αέριων ρύπων με ελεύθερη πρόσβαση.
 • Μετρήσεων διοξινών και φουρανίων σε μηνιαία βάση (12/έτος αντί για 2/έτος που προβλέπονται από τη νομοθεσία) μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, με δημοσιοποίησή τους στην ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής αέριων ρύπων.
 • Ενίσχυσης του ρυθμού δειγματοληψίας και ανάλυσης της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.
 1. Η σύνταξη, ανά τέσσερα έτη (αντί της ισχύουσας πρόβλεψης δεκαετίας), μελέτης διασποράς αέριων ρύπων και δημοσιοποίησή της.
 2. Η ενίσχυση της Εταιρικής Ευθύνης και του Κοινωνικού Ελέγχου, μέσω μηχανισμών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που θα εγγυώνται ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες εφαρμόζονται σωστά και με αυστηρότητα, με πλήρη διαφάνεια, ενημέρωση και διάλογο. Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτούνται:
 • Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ Επιτροπή Διαλόγου και Κοινωνικού Ελέγχου, με συμμετοχή κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, όπως ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΤΕΕ, Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ΕΕΔΣΑ, Ιατρικός Σύλλογος και η Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, με αντικείμενο το γενικό πλαίσιο κανόνων αξιοποίησης των εναλλακτικών καυσίμων, το περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά της, την τήρηση των προδιαγραφών των εναλλακτικών καυσίμων που παράγονται ή εμπορεύονται στη χώρα μας και την ασφαλή χρήση τους στην ελληνική βιομηχανία.
 • Με ευθύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή του ΥΠΕΝ, συγκρότηση επιτροπής κοινωνικού ελέγχου και παρακολούθησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο του Βόλου, με συμμετοχή τοπικών, αυτοδιοικητικών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων.
 1. Διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης και συμμετοχής της κοινωνίας, με όρους διαφάνειας, μέσω και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων / στοιχείων που έχουν προκύψει από τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις.

Ο Υπουργός κάλεσε την τσιμεντοβιομηχανία να ανταποκριθεί με αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στην πρόκληση της ορθολογικής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων με ορθούς επιστημονικούς κανόνες και όρους υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας. Η στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης δημιουργεί σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας, μειώνει το λειτουργικό κόστος, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Συγχρόνως, η υποκατάσταση του pet-coke από δευτερογενή καύσιμα συνεισφέρει στη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφού μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος της ενέργειας, καθώς και το κόστος διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας την ανάγκη για χώρους ταφής. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να ελέγχονται καθημερινά και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τοπικών κοινωνιών στα στοιχεία αυτά, ώστε να αποκατασταθεί ένα πλαίσιο ισότιμης, διάφανης και αξιόπιστης σχέσης των επιχειρήσεων, των ελεγκτικών μηχανισμών και των κοινωνικών φορέων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου