ΤΟΠΙΚΑ

Ικανοποίηση από τον ΟΛΒ για την ενίσχυση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων

ικανοποίηση-από-τον-ολβ-για-την-ενίσχυ-363027

Μετά την έγκριση του περιφερειάρχη για την ένταξη επένδυσης στο ΕΣΠΑ

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση υποδέχθηκε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου την απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της χρηματοδότησης της επένδυσης προμήθειας αφενός ενός αυτοκινούμενου γερανού, μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνων και αφετέρου ενός οχήματος στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Σ.Μ.Ε.), τύπου Reach Stacker συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 € (προ Φ.Π.Α.), στο Ε.Σ.Π.Α./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Οπως ενημερώνει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ Γεώργιος Τοζίδης, η εν λόγω ένταξη υλοποιήθηκε έπειτα από υποβολή σχετικής πρότασης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας».

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% της συνολικής επένδυσης, δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, έπειτα και από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.Υ.Κ.Ε.).

Ο κ. Τοζίδης υπογραμμίζει ότι «η προμήθεια του εν λόγω ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αποκτά κομβική σημασία για τον Οργανισμό, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη σοβαρή ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του εμπορικού λιμένα Βόλου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990!

Η υλοποίηση της επένδυσης θα επιβεβαιώσει το ρόλο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως ενός αξιόπιστου παρόχου, αμιγούς χαρακτήρα, λιμενικών υπηρεσιών, καθώς επίσης θα επαυξήσει, σε υπερδιπλάσιο βαθμό, τις σχετικές δυνατότητες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, απομειώνοντας ταυτόχρονα κινδύνους καθυστερήσεων και ακυρώσεων των τελευταίων, αλλά και βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητά τους», εξηγεί.

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της προμήθειας απαιτείται η διεκπεραίωση των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα, περί προμηθειών νομοθεσία, διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών και η επιλογή του τρόπου κάλυψης του υπολειπόμενου ποσοστού (65%) της χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας.

«Τέλος θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε θερμά, τον περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό και την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφουγκράστηκαν τις σχετικές ανάγκες και συνέδραμαν καταλυτικά στο όλο εγχείρημα, όπως επίσης και τα στελέχη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που εργάστηκαν επίμονα για την επιτυχή κατάληξη της ένταξης της επένδυσης στο Ε.Σ.Π.Α./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου