ΤΟΠΙΚΑ

Μελέτη για τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων στο λιμάνι Βόλου

μελέτη-για-τους-κινδύνους-σοβαρών-ατυ-690957

Πρόσκληση ενδιαφέροντος εξέδωσε ο ΟΛΒ

Μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια της δραστηριότητας λειτουργίας του λιμένα Βόλου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών θα συντάξει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Ο ΟΛΒ ανάρτησε χθες στην ιστοσελίδα του την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για τη μελέτη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάθεση σύνταξης φακέλου στοιχείων με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια των έργων ή δραστηριοτήτων σε κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων ή και καταστροφών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στις αναμενόμενες σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Η συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα γίνει από τον ΟΛΒ ΑΕ, ο οποίος θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Σύμφωνα με τον φάκελο στοιχείων που θα συνταχθεί, ο αρμόδιος φορέας (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμένα Βόλου.

Περισσότερος πληροφορίες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΛΒ https://www.port-volos.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου