ΤΟΠΙΚΑ

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών

δηλώσεις-συγκομιδής-σταφυλιών-333834

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, ανακοινώνει και υπενθυμίζει στους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την υποχρέωσή τους για την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου, οπότε και κλείνει η ψηφιακή υπηρεσία.

Η δήλωση συγκομιδής υποβάλλεται πλέον με ευθύνη του αμπελουργού μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαλλάσσονται από την υποβολή δήλωσης συγκομιδής: Οι αμπελουργοί που η εκμετάλλευσή τους καταλαμβάνει μέχρι ένα στρέμμα αμπέλι και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.

Οι οινοποιοί-αμπελουργοί που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους, οπότε έχουν την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης παραγωγής.

Σε περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής επιλέγοντας το αντίστοιχο κατά περίπτωση πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση αμπελιών, ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι κ.λπ.).

Η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται αποκλεισμό του παραγωγού από διάφορα ευεργετήματα και προγράμματα όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (αναδιάρθρωση αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, μη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, και στο τηλέφωνο 2421352402.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου