ΤΟΠΙΚΑ

Τραπέζι στη Λέσχη Αξιωματικών

τραπέζι-στη-λέσχη-αξιωματικών-286870

Σημαντική στήριξη, αποτελεί για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε περιοχές μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους η δυνατότητα δωρεάν σίτισης στις Λέσχες των Αξιωματικών Στρατού που λειτουργούν σε κάθε πόλη.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Στο Βόλο, στην ενιαία Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βόλου, καταναλώνονται καθημερινά περίπου 70 μερίδες φαγητού είτε από αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της περιοχής, Αστυνομικούς, Λιμενικούς και Πυροσβέστες αλλά και αναπληρωτές δάσκαλους και καθηγητές, τόσο από το γειτονικό ΕΠΑΛ όσο και από άλλες σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα σίτισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που σχεδίασε και χρηματοδοτεί το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εισέρχεται φέτος στον τέταρτο χρόνο εφαρμογής του παρέχοντας ένα σημαντικό βοήθημα σε καθηγητές και δασκάλους που διδάσκουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα, από το οποίο επωφελούνται κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφαρμόζεται σε περιοχές της επικράτειας όπου λειτουργούν Λέσχες Αξιωματικών κοντά σε σχολικές μονάδες, ενώ είναι αποτέλεσμα των δράσεων που προβλέπει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχουν υπογράψει του υπουργείο Παιδείας και του υπουργείο Αμυνας.

Με βάση το πρόγραμμα, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους θα καταβάλλονται ημερήσια τροφεία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με τα οποία θα σιτίζονται σε Λέσχες Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ.

Τα τροφεία ορίζονται έως 5 ευρώ την ημέρα, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν 56 Λέσχες Αξιωματικών από 30 νομούς της χώρας με τις περισσότερες από αυτές (τέσσερις) να βρίσκονται στη Λέσβο. Λέσχες ωστόσο λειτουργούν από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, όπως στο Αργος Ορεστικό και την Ορεστιάδα, ως το νοτιότερο, όπως στη Σύμη και την Κρήτη.

Προϋποθέσεις ένταξης ενδιαφερομένων και οδηγίες αξιοποίησης του Προγράμματος, παρέχονται στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr). Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Κατά το παρελθόν σχολικό έτος 2014-2015, το Πρόγραμμα εξυπηρέτησε καθημερινά, μέσω των 56 Λεσχών που το ΥΠΕΘΑ όρισε, 1.200 περίπου δικαιούχους και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα έχει καταβάλει μετά την ολοκλήρωση της πίστωσης των τροφείων προς τους ωφελούμενους, συνολικά 490.000 € περίπου. Το ποσό αυτό βαρύνει τους προϋπολογισμούς 2014 και 2015 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και προέρχεται από εθνικούς πόρους.

Η ραγδαία αύξηση των ωφελούμενων του Προγράμματος αποδίδεται:

• Στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.
• Στην κοινωνική ευαισθησία της διοίκησης και την αξιέπαινη προσπάθεια του προσωπικού των Λεσχών Αξιωματικών που προσφέρει εξαιρετικές, ποιοτικά και ποσοτικά, υπηρεσίες σίτισης προς τους δικαιούχους.
• Στην πρόθυμη συνεργασία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΠΑΙΘ με την Ομάδα Εργου.
• Στην υποστήριξη της διοίκησης και την αφοσίωση της Ομάδας Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στον κοινωνικό στόχο που έχει θέσει.

Ωστόσο, η επιτυχία του Προγράμματος υπερέβη κάθε πρόβλεψη ως προς τους απαιτούμενους πόρους χρηματοδότησης με αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με τους πρόσφατους δημοσιονομικούς περιορισμούς, να εξαντληθούν τα οικονομικά διαθέσιμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Κατόπιν αυτού, η Διοίκηση του Ιδρύματος απηύθυνε αίτημα πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης προς την Εποπτεύουσα Αρχή (ΥΠΟΠΑΙΘ), η ικανοποίηση του οποίου μελετάται από την τελευταία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Λέσχης Βόλου, οι δικαιούχοι σίτισης δηλώνουν από την προηγουμένη αν επιθυμούν να σιτιστούν από το μηνιαίο μενού, ώστε να γίνουν οι ανάλογες προμήθειες ή με πιάτα της ώρας.

Αντιδράσεις στρατιωτικών

Να καταργηθεί η υποχρεωτική εισφορά των στρατιωτικών για τις στρατιωτικές λέσχες ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, αναφέροντας τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α’ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών»), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «Απαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράν εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», κατά δε το άρθρο 6 του αυτού νόμου ορίζεται ότι:

«Η μηναία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των άρχεται δε η πληρωμή της συνδρομής από της 1ης του μηνός καθ’ όν ο παρών Νόμος θέλει δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» .

Mε έκπληξη διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ότι, μετά από συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά πρατήρια και στις στρατιωτικές λέσχες σε όλη την Επικράτεια. Ανάλογη ενέργεια συνέβη και στο παρελθόν με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πρόσβαση σίτισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις κατά τόπους στρατιωτικές λέσχες, με την καταβολή μάλιστα στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και ανάλογου τροφείου ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ημερησίως.

Αν και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 81/29-10-2013 έγγραφο του ΣΥΣΜΕΔ είχε ζητηθεί η παρέμβασή σας προκειμένου να θεσμοθετηθεί η χορήγηση τροφείων και στους στρατιωτικούς, κατ΄ αναλογία με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όπως ανωτέρω προαναφέρθηκε, εν τούτοις μέχρι και σήμερα τίποτα δε συνέβη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί, προτείνουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι Ελληνες στρατιωτικοί ως μηνιαία συνδρομή στις στρατιωτικές λέσχες, με την κατάθεση της εξής τροπολογίας: «Το άρθρο 6 του ν.324/1914 (ΦΕΚ 307 Α’) καταργείται».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου