ΛΑΡΙΣΑ

Αγοραστός: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τη σχέση με τον πολίτη

αγοραστός-ο-ψηφιακός-μετασχηματισμό-251770

«Στην περιφέρεια Θεσσαλίας συγχρονιζόμαστε με τις ανάγκες της εποχής, απαντάμε με ενσυναίσθηση στην ανάγκη των πολιτών για ποιοτικές, αποτελεσματικές, ευέλικτες και γρήγορες υπηρεσίες και περνάμε σε ένα νέο σύστημα λειτουργίας, το impersonal governance, με καινοτόμα ψηφιακά έργα και δράσεις που έχουν διακριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως «καλές πρακτικές» του αποθετηρίου Καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης» τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή – ψηφιακές τεχνολογίες».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης αλλάζει τις σχέσεις στο εσωτερικό της Περιφέρειας αλλά και τη σχέση με τους πολίτες» υπογράμμισε ο περιφερειάρχης. «Στόχος είναι η εξοικονόμηση ανθρώπινων και χρηματικών πόρων, ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Επεκτείνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον και ο τουρισμός, με βραβευμένα από την Ευρώπη έργα, που δίνουν προστιθέμενη αξία, δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και προσφέρουν ισχυρή στήριξη της απασχόλησης. Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων και μας οδηγεί σε μια νέα τεχνολογική πραγματικότητα, η οποία φέρνει σαρωτικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο κορωνοιός έχει διασταυρωθεί με τις νέες τεχνολογίες με τρόπους που εγείρουν νέα ερωτήματα σε μια παλιά συζήτηση. Το όριο ανάμεσα στην προστασία της υγείας και την κατάχρηση εξουσίας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αλλάζει συνεχώς, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, χωρίς το οποίο όλα τελούν υπό αίρεση και αμφισβήτηση, αλλά η σύγχρονη τεχνολογία επιβάλλει οι νόμιμες χρήσεις των ηλεκτρονικών μέσων να καθοριστούν πολύ προσεκτικά» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης και παρουσίασε τα ψηφιακά έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου