ΤΟΠΙΚΑ

Πρόγραμμα κατά της σχολικής διαρροής

πρόγραμμα-κατά-της-σχολικής-διαρροής-143262

Μετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: «CAPWIN – Remobiliser les competences et l’objectif de viedes enfants en decrochage scolaire» μετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2013 και λήξη το Σεπτέμβριο του 2015.

Οι εταίροι προέρχονται από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή για οργανισμούς που συνδέονται με κάποιο τρόπο με την εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αντικείμενο μελέτης του είναι η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλείται να το εφαρμόσει σε εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας, επικεντρώνοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πληθυσμών των μεταναστών, των Ρομά και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Οι στόχοι της στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2020 για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής είναι θα λέγαμε φιλόδοξοι αν λάβουμε υπόψη την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξητική τάση των μεταναστευτικών ρευμάτων, έχουν σημαντική επίπτωση στις κοινωνικές σχέσεις, την υγεία και την απασχολησιμότητα, παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νέων.

Στόχος του προγράμματος που εφαρμόζεται στο γαλλικό εκπαιδευτικό οργανισμό ITEP-ARCENCIEL είναι η επιμόρφωση επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να επανασυνδεθούν με την διαδικασία της μάθησης και να επιστρέψουν στο κανονικό σχολικό σύστημα.

Παρέχεται ανάλυση και αξιολόγηση (ατομική και συλλογική) ώστε οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να τροποποιήσουν όπου απαιτείται τη στάση τους στην εργασία με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το ITEP-ARCENCIEL, αξιοποιώντας τη μέθοδο του RobertMichit. Η μέθοδος βασίζεται στην ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς να αποκαταστήσουν και να προσαρμόσουν τη σύνδεση των μαθητών με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αναζητούνται εκ νέου οι ικανότητες των μαθητών, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων στη ζωή τους, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και το ενδιαφέρον για τη μάθηση.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αναλαμβάνει τα καθήκοντα της αξιολόγησης, αλλά όπως όλοι οι εταίροι, συνεισφέρει στο πρόγραμμα αφενός με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αφετέρου με την αξιοποίηση της μεθόδου προς όφελος των μαθητών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν παραβατική συμπεριφορά και εγκαταλείπουν το σχολείο.

Οι εταίροι του CAPWIN προσφέρουν τη διαφορετική εμπειρία τους και τις διαφορετικές αναλύσεις της προσέγγισης της εγκατάλειψης του σχολείου και της αντιμετώπισης ή πρόληψής της.

Προσδοκία όλων των εταίρων είναι η μέθοδος να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο εργαλείο στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Με επίκεντρο το μαθητή και τις ικανότητες και δεξιότητές του στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των μαθητών στον εαυτό τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου