ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Επικίνδυνη η γέφυρα στις Κουκουναριές

επικίνδυνη-η-γέφυρα-στις-κουκουναριέ-880366

Μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για αντικατάσταση

Επικίνδυνη για την ασφάλεια των πεζών είναι η γέφυρα στις Κουκουνιαρές. Η δημοτική αρχή Σκιάθου έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό των ατόμων που διέρχονται από αυτή και θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή της.

Ηδη οι Τεχνικές Υπηρεσίες συνέταξαν μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας ξύλινης γέφυρας.

Η υφιστάμενη γέφυρα βρίσκεται στο στόμιο της λίμνης των Κουκουναριών και είναι τοποθετημένη στο σημείο αυτό από το 1993.

Κρίνεται ότι θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί, λόγω του ότι η επισκευή της είναι δύσκολη ως αδύνατη, διότι μετά από έρευνα της υπηρεσίας δεν βρέθηκε ανάλογο συνεργείο να αναλάβει την επισκευή της και να εγγυηθεί για την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων από αυτή πεζών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 37.200,00 ευρώ.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση του συνόλου της προμήθειας.

Η γέφυρα θα έχει μορφή ζευκτού με ελεύθερο ύψος 2,20 μέτρων περίπου στο κέντρο και μέγιστη κλίση 5,5% περίπου στις άκρες.

Ο Δήμος Σκιάθου θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου άμεσα. Ο προσφέρων θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης μεταφοράς και εγκατάστασης των προσφερόμενων ειδών στην θέση που θα τοποθετηθεί η πεζογέφυρα, για τον λόγο αυτό πρέπει να ερευνήσει την συμβατότητα, όλων των υπό προμήθεια ειδών, με τις ειδικές συνθήκες επί τόπου του έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, κρίνεται απαραίτητο προτού διαμορφώσουν

την προσφορά τους, να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης.

Δέκα σταθμοί φόρτισης οχημάτων στη Σκιάθο

Δέκα σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προβλέπει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Σκιάθου.

Από τις θέσεις αυτές οι εφτά είναι για μικρά οχήματα, μία για λεωφορεία, μία για δημοτικά οχήματα και μία για ταξί.

Στις θέσεις φόρτισης των μικρών οχημάτων προβλέπονται δύο προσωρινές θέσεις στάθμευσης δημοτικών οχημάτων (από τις οποίες συνολικά προβλέπονται 4 θέσεις) και τοποθέτηση Σταθμού ημιταχείας φόρτισης 22KW με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στις θέσεις φόρτισης τουριστικών λεωφορείων, λεωφορείων ΚΤΕΛ, και ταξί προβλέπεται η τοποθέτηση ενός σταθμός ταχείας φόρτισης 50KW DC.

Η διάταξη των θέσεων των σταθμών φόρτισης καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές των αντιστοίχων φορτιστών παρουσιάζονται στο σχετικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου