ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Αλόννησος: Προγραμματική για τη λιμνοδεξαμενή Καστανιάς 

αλόννησος-προγραμματική-για-τη-λιμ-880391

Πρόταση θα υποβάλει ο Δήμος Αλοννήσου στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού».

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της προαναφερόμενης πρόσκλησης και εξουσιοδότησε τον δήμαρχο να προχωρήσει σε ενέργειες.

Ο Δήμος Αλοννήσου επιδιώκει να εντάξει στο εν λόγω πρόγραμμα έργο για την επεξεργασία νερού της λιμνοδεξαμενής Καστανιάς.

Ο Δήμος Αλοννήσου δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και για τις ανάγκες του έργου θα συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου