ΑΛΜΥΡΟΣ

Σήμερα δημοπρατείται η λιμνοδεξαμενή Ξηριά

σήμερα-δημοπρατείται-η-λιμνοδεξαμεν-95308

Για σήμερα Τρίτη 20 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε τελικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο διεθνής διαγωνισμός του έργου για την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής Ξηριά στον Αλμυρό. Συνολικά 60 εταιρίες και κοινοπραξίες έχουν λάβει τα τεύχη δημοπράτησης από το Υπουργείο, προκειμένου να εξετάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη δημοπράτηση με την κατάθεση προσφορών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.641.176,76 ευρώ (με ΦΠΑ).Το αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο χείμαρρο «Ξηριάς» στο Ν. Μαγνησίας με χωρητικότητα 3.824.000 μ3.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ακεραίων ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών του άρθρου 6 παράγραφος 1,2,3,4 και 5 του Ν. 3669/08.

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και αξιοποίηση των χειμερινών πλημμυρικών απορροών του χειμάρρου Ξεριά για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της περιοχής (άρδευση 6.400 στρεμμάτων περίπου). Μελλοντικά το έργο μπορεί να εξυπηρετήσει και στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών της περιοχής του Αλμυρού.

Για το ιστορικό του έργου να αναφέρουμε πως από το 2007 έως το 2011 έγινε συμπληρωματική επικαιροποίηση της μελέτης του έργου με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, το 2008 επανεντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταντζης», το 2001 εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων και τέλος το Φεβρουάριο του 2012 ακολούθησε η αποδοχή από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου