ΑΛΜΥΡΟΣ

Κανένας υπάλληλος σε διαθεσιμότητα

κανένας-υπάλληλος-σε-διαθεσιμότητα-96279

Προσπάθεια έτσι ώστε να μη γίνει καμία διαθεσιμότητα δημοτικού υπαλλήλου καταβάλλει η Δημοτική Αρχή Αλμυρού, μάλιστα το προσεχές διάστημα θα συγκληθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, ο Δήμαρχος Αλμυρού κ. Βαγγέλης Χατζηκυριάκος τονίζει ότι ο Δήμος Αλμυρού δεν εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις του μεσοπρόθεσμου που προβλέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι αορίστου χρόνου Δ.Ε Διοικητικού, αφού στο Δήμο υπηρετούν λιγότεροι από δέκα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος: «Στο Δήμο Αλμυρού δεν τίθεται ζήτημα για διαθεσιμότητα στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου Δ.Ε Διοικητικού, αφού υπηρετούν μόνο τέσσερις, ωστόσο είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διαθεσιμότητα υπαλλήλου που θα οδηγήσει ουσιαστικά σε απόλυση», τονίζει ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αλμυρού και στα Νομικά Πρόσωπά του υπηρετούν τέσσερις συνολικά δημοτικοί υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και ειδικότητας Διοικητικού, Διοικητικού Οικονομικού και Διοικητικού Γραμματέων.

Ωστόσο να σημειωθεί ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα συγκληθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με βασικό θέμα την διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Σκοπός της συνεδρίασης θα είναι να ληφθεί μια απόφαση για τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απόφαση για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων
Στο μεταξύ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Αλμυρού συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου, η οποία καλείται να αποφασίσει για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού των ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού». Παράλληλα θα συζητήσει το θέμα έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης» της πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης», με κωδικό MIS 365169 του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς επίσης και το θέμα έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την πράξη «Προμήθεια & εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης & ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού», με κωδικό MIS 360347 του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου