ΑΛΜΥΡΟΣ

Καθορισμός υδρονομέων στο Δήμο Αλμυρού

καθορισμός-υδρονομέων-στο-δήμο-αλμυρ-335857

Στις Τοπικές Κοινότητες Πλατάνου και Κροκίου

Στην πρόσληψη πέντε υδρονομέων προχωρά ο Δήμος

Αλμυρού για την φύλαξη των αρδευτικών υδάτων «Κεφάλωσης» και «Γρασίδια» Τ.Κ.

Πλατάνου και «Άγιος Αθανάσιος» T.Κ. Κροκίου για την

αρδευτική περίοδο για το έτος 2012.

Πιο συγκεκριμένα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο

καθορίστηκε

ο τρόπος διανομής και φύλαξης των αρδευτικών υδάτων «Κεφάλωσης» και «Γρασίδια»

Τ.Κ. Πλατάνου και «Άγιος Αθανάσιος» T.Κ. Κροκίου, ο

αριθμός τεσσάρων θέσεων υδρονομέων για την Τ.Κ. Πλατάνου και μιας θέσης

υδρονομέα για την Τ.Κ. Κροκίου και η αμοιβή αυτών καθώς και ο χρόνος έναρξης

και λήξης της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2012.

Το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά από

ανακοίνωση – πρόσκληση του Δημάρχου Αλμυρού Βαγγέλη Χατζηκυριάκου κλήθηκαν οι

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις διορισμού και ειδικότερα υπέβαλαν

συνολικά αίτηση 13 άτομα η πρόσληψη των οποίων θα αποφασιστεί στην αυριανή

συνεδρίαση.

Τοιχίο αντιστήριξης

στον Πτελεό

Στην

κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου εντός του οικιστικού ιστού στη τοπική

Κοινότητα Πτελεού, λόγω επικινδυνότητας στη θέση Γεροκωσταντή μέσα σε οικόπεδο

ιδιοκτησίας ιδιώτη προχωρά ο Δήμος Αλμυρού.

Ειδικότερα

στο ανωτέρω οικόπεδο έγιναν εργασίες εκσκαφής αποτέλεσμα των οποίων ήταν να

δημιουργηθεί υψομετρική διαφορά ύψους μέχρι και 9,00 μ. μεταξύ της στάθμης

του δρόμου και της στάθμης επιφανείας του οικοπέδου. Συνέπεια των πιο πάνω

αναφερομένων είναι, λόγω και της απορροής των ομβρίων υδάτων του δρόμου και της κίνησης οχημάτων, να κινδυνεύει με κατολίσθηση το τμήμα του ανάντι

δρόμου στον οποίο έχει πρόσωπο το οικόπεδο

και να κινδυνεύουν με κατολίσθηση και τμήματα των περιφράξεων των παρακείμενων

ιδιοκτησιών.

Μάλιστα

ήδη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της απορροής των ομβρίων υδάτων του δρόμου έχει σημειωθεί

πτώση τμήματος των πρανών της εκσκαφής

και διακρίνονται αποκολλήσεις σε τμήματα του δρόμου.

Οι

εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι εκσκαφή του θεμελίου του τοίχου, κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης,

κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην

στέψη του τοίχου και κατασκευή φρεατίου ομβρίων για την απορροή των νερών του δρόμου μέσω αγωγού

φ300 στο παρακείμενο του οικοπέδου ρέμα.

Επίσης

θα γίνει αντιστήριξη του δρόμου και διάστρωση σκυροδέματος σε τμήμα χωμάτινου

δρόμου εντός του οικισμού Πτελεού και η τοποθέτηση 4,00 μ. αγωγών Φ 80

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τη δημιουργία διέλευσης οχημάτων σε τοπικό χείμαρρο,

ενώ τονίζεται πως η συνολική δαπάνη αγγίζει τις 40.590.00 €.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου