ΑΛΜΥΡΟΣ

15 Αρχαίοι παιδικοί τάφοι στις Νηές εφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη

15-αρχαίοι-παιδικοί-τάφοι-στις-νηές-εφερ-335172

Σημαντικά ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «4ο Αρχαιολογικό έργο στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ειδικότερα η Βασιλική Ίμβρου στο πλαίσιο της εργασίας της «Πρώτες παρατηρήσεις στην κεραμική του προϊστορικού οικισμού στο Μετόχι, στις Νηές Μαγνησίας» τόνισε πως στο πλαίσιο της ευρύτερης αρχαιολογικής έρευνας του ΙΕΝΑΕ στον δυτικό Παγασητικό, τα έτη 2009 – 2011 ερευνήθηκε η θέση Μετόχι, στον όρμο Νηές, μία μικρή χερσόνησος στα ανατολικά της νότιας ακτής του όρμου, όπου υπάρχουν εντοπισμένες μεταβυζαντινές μοναστηριακές εγκαταστάσεις.

Στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη της χερσονήσου βρέθηκαν κατάλοιπα οικισμού της Μέσης εποχής του Χαλκού. Πρόκειται για μία εγκατάσταση εκτιμώμενου εμβαδού 10,000 μ², που εκτείνεται, ορατή στον βυθό περιμετρικά της χερσονήσου, από το βάθος των -0,20 εκ. έως το βάθος των -2,50 μ.

Κτηριακά κατάλοιπα, μερικά με το χαρακτηριστικό σύστημα δόμησης τύπου «ιχθυάκανθας», εντοπίζονται σε όλη την έκταση του οικισμού μαζί με διάσπαρτη κεραμική που χρονολογείται με βεβαιότητα στην Μέση Εποχή του Χαλκού. Εντοπίστηκαν επίσης, μέχρι στιγμής και 15 μικροί κιβωτιόσχημοι τάφοι. Από την ανασκαφική διερεύνηση ενός από αυτούς το 2011, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για παιδικές ταφές «intra muros», κατά τα κρατούντα εκείνη την εποχή.

Παιδικές ταφές κυρίως σε μικρών διαστάσεων κιβωτιόσχημους τάφους βρέθηκαν και έξω από τα σπίτια και στα ελεύθερα τμήματα του οικισμού της Κεφάλωσης σύμφωνα με τα όσα επισήμαναν οι Νικολάου Ελισάβετ και Παπαθανασίου Αναστασία.

Παράλληλα οι κκ. Μαλακασιώτη Ζωή, Βήτος Γεώργιος, Πανάγου Μαρία στο πλαίσιο της έρευνας «Οι Τύμβοι με καύσεις στον αγρό Δεσποτόπουλου στη θέση Βουλοκαλύβα Πλατάνου – Αλμυρού» τόνισαν πως στη Θέση Βουλοκαλύβα Πλατάνου κατά τα έτη 1989-1993, πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφή που έφερε στο φως τρεις ταφικούς τύμβους οι οποίοι και μελετούνται συστηματικά στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ και του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν και τα στοιχεία που παρουσίασαν οι κ.κ. Μουνδρέα-Αγραφιώτη Αντίκλεια, Σαρρής Απόστολος και Παπαδόπουλος Nίκος για την συμβολή των Γεωφυσικών Διασκοπήσεων στην Αρχαιολογική Έρευνα της Μαγούλας Ζερέλια.

Όπως επισημάνθηκε από την αρχή των ερευνών το 2005, έγινε αισθητή η παρουσία επιφανειακών ευρημάτων όχι μόνον στην επίπεδη επιφάνεια της μαγούλας αλλά και στα γύρω χωράφια. Κατά την συστηματική επιφανειακή έρευνα που διενεργήθηκε το 2007 στα χωράφια δυτικά της Μαγούλας Ζερελίων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εντοπίστηκε αρκετή ποσότητα κεραμικής ιστορικών και προϊστορικών χρόνων, καθώς και πολυάριθμα αλεστικά εργαλεία, υφαντικά βάρη, οστά, όστρεα κ.ά.

Η στατιστική επεξεργασία της χωρικής κατανομής των επιφανειακών δεδομένων έδειξε ότι υπήρχαν ανά περιοχές σημαντικές συγκεντρώσεις ευρημάτων. Επίσης τα αποτελέσματα της γεωφυσικής χαρτογράφησης απέδωσαν μία λεπτομερή εικόνα ύπαρξης διαφορετικών υπεδάφιων κατασκευών σε όλη την έκταση της περιοχής γεωφυσικής διασκόπησης. Μία μεγάλη ορθογώνια κατασκευή πιθανώς ιστορικών χρόνων εμφανίζεται σε μικρό βάθος στην επίπεδη επιφάνεια της μαγούλας, ενώ στο βόρειο τμήμα της εμφανίζονται μικρότερες ανωμαλίες οι οποίες πιθανώς σχετίζονται είτε με τη συστάδα των κιβωτιόσχημων μεσοελλαδικών τάφων, είτε με τις στρωματογραφικές τομές των ερευνών των Wace και Thompson.

Ορθογώνιες αρχιτεκτονικές δομές (με διαστάσεις μικρότερες από 6-7m) εμφανίζονται επίσης ΒΔ της μαγούλας (ίχνη οικισμού;). Οι μετρήσεις της μαγνητικής επιδεκτικότητας ήταν ενδεικτικές της πολύπλοκης στρωματογραφίας της μαγούλας, υποδεικνύοντας τουλάχιστον 4 φάσεις κατοίκησης. Προς τα δυτικά, 2 καμπυλόγραμμες μαγνητικές ανωμαλίες ενδέχεται να σχετίζονται με την παλαιότερη ακτογραμμή της λίμνης Μεγάλο Ζερέλι.

Τέλος, από την ηλεκτρική τομογραφία συνάγεται ότι κάτω από το ανθρωπογενές υλικό της μαγούλας εκτείνεται στρώμα άμμων, χαλικιών και αργίλων πάνω στο οποίο έγιναν οι πρώτες νεολιθικές εγκαταστάσεις στη θέση. Στη συνέχεια ακολουθούν τα μερικώς κορεσμένα σε νερό ιζήματα, ενώ το ασβεστολιθικό υπόβαθρο της περιοχής φαίνεται να βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου